သပ္သပ္ရပ္ရပ္နဲ႔ အျပင္ထြက္လိုေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔္အတြက္ ဘီးဆံထုံးပုံစံေလး။

0

ပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ေခါင္္းစည္းႀကိဳး အ၀ုိင္းပုံစံ ပစၥည္းေလးနဲ႔ ဆံထုံးထုံးတဲ့ပုံစံေလးမိတ္ဆက္ေပးလုိက္တယ္ေနာ္!

Hairoilေလးသုံးၿပီးစည္းရင္ပုိေကာင္းမယ္ထင္တယ္ေနာ္ပ်ဳိေမတို႔။
သပ္သပ္ရပ္ရပ္နဲ႔ အျပင္ထြက္လိုေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔္အတြက္ ဘီးဆံထုံးပုံစံေလး။

အ၀ုိင္းေလးကုိ စည္းထားေသာဆံပင္ထဲသုိ႔ အရင္ထည့္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ အ၀ုိင္းေလးကုိ ဆံပင္အဖ်ားထိဆဲြခ်သြားပါ။
သပ္သပ္ရပ္ရပ္နဲ႔ အျပင္ထြက္လိုေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔္အတြက္ ဘီးဆံထုံးပုံစံေလး။

က်ဲက်ဲေလးနဲ႔တျဖည္းျဖည္းျဖန္႔သြားပါ။ ပုံထဲကအတုိင္းေလးျဖစ္ေအာင္ျဖန္႔ပါေနာ္။
သပ္သပ္ရပ္ရပ္နဲ႔ အျပင္ထြက္လိုေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔္အတြက္ ဘီးဆံထုံးပုံစံေလး။

ျဖန္႔ထားေသာဆံပင္မ်ားကုိအေနာက္ဘက္သုိ႔ လိတ္ထည့္ပါေနာ္။
သပ္သပ္ရပ္ရပ္နဲ႔ အျပင္ထြက္လိုေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔္အတြက္ ဘီးဆံထုံးပုံစံေလး။

ပ်ဳိေမတုိ႔ ရဲ႕ ဆံပင္ကရွည္ရင္ေတာ့လိတ္ရတဲ့ အဆင့္ ကမ်ားၿပီး အ၀ုိင္းကလည္းပုိႀကီးသြားပါမယ္။
ပ်ဳိေမတုိ႔ ရဲ႕ဆံပင္ကတုိရင္ေတာ့ အ၀ုိင္းေလးက အေနေတာ္ေလးနဲ႔ လွပေနပါလိမ့္မယ္။
သပ္သပ္ရပ္ရပ္နဲ႔ အျပင္ထြက္လိုေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔္အတြက္ ဘီးဆံထုံးပုံစံေလး။
သပ္သပ္ရပ္ရပ္နဲ႔ အျပင္ထြက္လိုေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔္အတြက္ ဘီးဆံထုံးပုံစံေလး။

ပ်ဳိေမတုိ႔ ဆံပင္ကုိအလွဆင္ရင္လည္းဖဲျပားေလးသာမက ပ်ဳိေမတုိ႔ ႀကိဳက္တဲ့ အလွဆင္ပစၥည္းေလးေတြကိုသုံးလုိ႔ရပါတယ္။
သပ္သပ္ရပ္ရပ္နဲ႔ အျပင္ထြက္လိုေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔္အတြက္ ဘီးဆံထုံးပုံစံေလး။