ကိုးရီးယား fancy ဆံထံုး

0

လြယ္လြယ္ကူကူေလးနဲ႔ ဆယ္ေက်ာ္သက္ပ်ိဳ ေမမ်ားအတြက္ လိုက္ဖက္မည့္ ဆံပင္ပံုစံ ေလးကို စည္းနိုင္ေစရန္တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံပင္လိမ္ပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို စုစည္းလိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို စုစည္းလိုက္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို နွစ္ဖက္ခြဲပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို နွစ္ဖက္ခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္တစ္စကိုယူၿပီး ႏွစ္ဖက္ခြဲၿပီးလိမ္ပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္တစ္စကိုယူၿပီး ႏွစ္ဖက္ခြဲၿပီးလိမ္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ ဖြမသြားေစရန္ သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ ဖြမသြားေစရန္ သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါ။

တစ္ဖက္ကိုလဲေရွ႕နည္းအတိုင္း လိမ္ေပးၿပီးသားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

တစ္ဖက္ကိုလဲေရွ႕နည္းအတိုင္း လိမ္ေပးၿပီးသားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္နွစ္ဖက္တြင္ တစ္ဖက္ကိုယူၿပီးပတ္ေပးရပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္နွစ္ဖက္တြင္ တစ္ဖက္ကိုယူၿပီးပတ္ေပးရပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲ အဆံုးထိပတ္ေပးရပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲ အဆံုးထိပတ္ေပးရပါမယ္။

အဆံုးထိပတ္ၿပီးလွ်င္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အဆံုးထိပတ္ၿပီးလွ်င္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ထံုးထားေသာ ဆ့ထံုးအေရွ႕တြင္ fancy ဘီးကုတ္ျဖင့္အလွဆင္ေပးရပါမယ္။

ထံုးထားေသာ ဆ့ထံုးအေရွ႕တြင္ fancy ဘီးကုတ္ျဖင့္အလွဆင္ေပးရပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။

ကိုးရီးယားfancy ဆံထံုးေလးထံုးၿပီးသြားပါၿပီ။

ကိုးရီးယားfancy ဆံထံုးေလးထံုးၿပီးသြားပါၿပီ။
ကိုးရီးယားfancy ဆံထံုးေလးထံုးၿပီးသြားပါၿပီ။
ကိုးရီးယားfancy ဆံထံုးေလးထံုးၿပီးသြားပါၿပီ။