ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ကြင္းဆက္ေရတံခြန္ ဆံပင္ပုံစံ

0

ပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ခ်စ္စရာေကာင္းၿပီး လူတုိင္းေငးၾကည့္ခ်င္စရာ ေကာင္းတဲ့ ဆံပင္စတုိင္ေလးကုိ ဖန္တီးေပးလုုိက္တယ္ေနာ္။

ဆံပင္မပြေအာင္ wax (သုိ႔မဟုတ္) hari spray တုိ႔ကုိ သုံးလုိ႔ရပါတယ္။
ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ကြင္းဆက္ေရတံခြန္	 ဆံပင္ပုံစံ

ဆံပင္ယူရာတြင္ အရမ္းမ်ား ၊ အရမ္းနည္းနည္း မယူပါႏွင့္ ပ်ဳိေမတို႔။ အေနေတာ္ေလာက္ပဲယူပါ။
ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ကြင္းဆက္ေရတံခြန္	 ဆံပင္ပုံစံ

၀ႈိက္ယူရာမွာ လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းကုိ ယူထားေသာဆံပင္ေပၚ တင္ၿပီး ၀ႈိက္ပါ။ လက္မနဲ႔ ၀ႈိက္ထားေသာ ဆံပင္ကုိ ေအာက္မွ ထိန္းပါ။
ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ကြင္းဆက္ေရတံခြန္	 ဆံပင္ပုံစံ
ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ကြင္းဆက္ေရတံခြန္	 ဆံပင္ပုံစံ

ပ်ဳိေမတုိ႔ ဆံပင္ကုိထပ္ယူရင္ နည္းနည္းေလးခြာ ၿပီးယူေနာ္။ အရမ္းလည္း က်ဲက်ဲ ႀကီးမယူမိေစနဲ႔ေနာ္။
ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ကြင္းဆက္ေရတံခြန္	 ဆံပင္ပုံစံ

ထပ္ယူထားေသာဆံပင္ကုိ အ၀ႈိက္ထဲသုိ႔အ၀ုိင္းပုံစံ လိမ္ေခါက္၍သြင္းပါ။
ေခါက္သြင္းရာမွာ အေခါက္ကုိ ေအာက္ဘက္သုိ႔ ဆဲြေခြၿပီးလိမ္ပါ။
ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ကြင္းဆက္ေရတံခြန္	 ဆံပင္ပုံစံ
ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ကြင္းဆက္ေရတံခြန္	 ဆံပင္ပုံစံ

တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ကြင္းဆက္ေလးေတြဆက္လုပ္သြားပါ။
ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ကြင္းဆက္ေရတံခြန္	 ဆံပင္ပုံစံ
ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ကြင္းဆက္ေရတံခြန္	 ဆံပင္ပုံစံ

ေအာက္သုိ႔ဆြဲခ်ထားေသာဆံပင္မ်ားကုိနည္းနည္းစီထပ္ဆဲြခ်ပါ။က်စ္က်စ္ေလးျဖစ္သြားေအာင္ပါ။
ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ကြင္းဆက္ေရတံခြန္	 ဆံပင္ပုံစံ

အစပုိင္းလုပ္ထားတဲ့ ဆံပင္ကုိလည္း ကလစ္ထုိးၿပီး အၿပီးသတ္ပါ။ ကလစ္ကုိ မေပၚေအာင္ထုိးရင္ေတာ့ ပုိလွပါမယ္။ ကြင္းဆက္ေလးေတြကုိပိုလွသြားေအာင္ ကြင္းေလးေတြကုိ အရြယ္အစားလုိက္ညွိၾကည့္ေနာ္ ပ်ဳိေမတို႔ ။ ပုိလွသြား ေအာင္ လုိ႔ပါ။
ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ကြင္းဆက္ေရတံခြန္	 ဆံပင္ပုံစံ
ၿပီးျပည့္စံုသြားပါၿပီ

ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ကြင္းဆက္ေရတံခြန္	 ဆံပင္ပုံစံ
ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ကြင္းဆက္ေရတံခြန္	 ဆံပင္ပုံစံ