ပါးမို႔မို႔ေလးကို ပါးနီေလးလိမ္းၾကည့္မယ္။ Cute or Sexy?

0

ပါးနီရဲ႕အေရာင္ကအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ ကိုယ္နဲ႔လိုက္ဖက္မယ့္အေရာင္က ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ?
ကိုယ္နဲ႔လိုက္ဖက္မယ့္ ပါးနီလိမ္းနည္းနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္
အသားေရာင္က အညိဳေရာင္ဘက္သန္းမယ္ဆိုရင္ ပန္းေရာင္ေဖ်ာ့ ကိုအသံုးျပဳျခင္းက ေပၚလြင္ေနမွာျဖစ္လို႔ ပန္းေရာင္သံုးခ်င္တယ္ဆိုရင္ အေရာင္ရင့္ကိုေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳပါ။
အလိုက္ဖက္ဆံုးအေရာင္ကေတာ့ ပန္းေရာင္ရင့္ နဲ႔ လိေမၼာ္ေရာင္ျဖစ္ပါတယ္။
အသားျဖဴတဲ့သူကေတာ့ Cuteျဖစ္ခ်င္လ်ွင္ ပန္းေရာင္။ Sexyျဖစ္ခ်င္ရင္ လိေမၼာ္ေရာင္ ကိုေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳၾကရေအာင္။
ပါးမို႔မို႔ေလးမွာ ပါးနည္းဆိုနည္းေလးကို ပံုကိုၾကည့္၍ မွတ္သားၿပီး လိမ္းၾကည့္ရေအာင္!
ပါးနီမလိမ္းထားသည့္ အေျခအေန
Mblog009_01

ပန္းေရာင္ေလးကို ပါးတြင္အ၀ိုင္းပံုေလးလိမ္းပါ။
Mblog009_02
Mblog009_03

လိေမၼာ္ေရာင္ေလးကို ျမွားျပထားသည့္အတိုင္းေလးလိမ္းပါ။
Mblog009_04
Mblog009_05

မ်က္လံုးအေရာင္ နဲ႔ ႏႈတ္ခမ္းအေရာင္ကို အ၀တ္အစားနဲ႔Hairstyleကို ၾကည့္၍ အေရာင္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

Pink Cheek : MAYBELLINE PURE MINERAL CHEEK ROSE 03
MAYBELLINE PURE MINERAL CHEEK ROSE 03
Orange Cheek : REVLON Matte powder brush ORANGE SUEDE 106
REVLON Matte powder brush ORANGE SUEDE 106