ေျပာင္ေျပာင္လက္လက္ႏႈတ္ခမ္းေလးျဖစ္ဖို႔ Lipglossကိုသံုးပါ။

0

Lipglossကိုအသံုးမျပဳဖူးတဲ့သူကအမ်ားႀကီးမရွိေလာက္ဘူးေနာ္?
Listickတစ္ခုတည္းနဲ႔ ႏႈတ္ခမ္းအေရာင္ေလးက ေျပာင္ေျပာင္လက္လက္ေလးမျဖစ္ႏိုင္ဘူး။
ထိေတြ႕ခ်င္စရာေကာင္းတဲ့ ႏႈတ္ခမ္းေလးျဖစ္ေအာင္ Lipglossကို အသံုးျပဳၾကရေအာင္။

အၿမဲတမ္း Lipstickကို အရင္ဆံုးအသံုးျပဳေပးပါ။
အေျခခံ ႏႈတ္ခမ္းဆိုးနည္းေလးကို ဒီကေနၾကည့္ၿပီးဆိုးလိုက္ပါ။
>> အၿမဲတမ္းဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ႏႈတ္ခမ္းျဖစ္ခ်င္လား။ လွပတဲ့ႏႈတ္ခမ္းေလးျဖစ္ဖို႔Lipstickဆိုးနည္းေလး.
mblog008_01
mblog008_02

အရင္ဆံုး ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းကို အလယ္ကေန Glossကို စၿပီးဆိုးပါ။
အဲဒီလိုေလးအလယ္မွစဆိုးထားလွ်င္ Sexyႏႈတ္ခမ္းေလးလို႔ ထင္ရတယ္။
mblog008_03

Brushကို ဘယ္ညာ၀ိႈက္၍ ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းအားလံုးကို ေသေသျခာျခာေလးဆိုးပါ။
ၿပံဳးေနတဲ့ႏႈတ္ခမ္းပံုစံေလးျဖစ္ဖို႔ ႏႈတ္ခမ္းကိုေအာက္ေျခမွ အေပၚသို႔ဆြဲပါ။
mblog008_04

ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းကိုလဲ အထက္ပါနည္းအတိုင္း ႏႈတ္ခမ္းနီကိုအလယ္တြင္အစက္ခ်၍ ဘယ္ညာဆဲြပါ။
mblog008_05

ၿပီးျပည့္စံုသြားပါၿပီ။

mblog008_last
Lipglossကိုအမ်ားႀကီးဆိုးမိလွ်င္ သဘာ၀အတိုင္းမလွပႏိုင္ေတာ့လို႔ သတိထားဆိုးပါ။
ေနာက္ၿပီး Lipstickနဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ပ်က္လြယ္တာေၾကာင့္ အျပင္ထြက္လွ်င္ Lipglossကို အၿမဲေဆာင္သြားပါ။
Lipstickကိုမဆိုးဘဲ Lipglossေလးဘဲဆိုးမယ္ဆိုရင္ သဘာ၀အတိုင္း ေျပာင္ေျပာင္လက္လက္ႏႈတ္ခမ္းေလး ျဖစ္မွာပါ။

Lip Stick : MAYBELLINE Water shiny milky RD606
MAYBELLINE Water shiny milky RD606
Lip Gloss : REVLON Super lustrous lipgloss 30
REVLON Super lustrous lipgloss 30