အေရးႀကီးတဲ့ပြဲနဲ႔ အခမ္းနားေတြအတြက္ အရမ္းလွတဲ့အ၀တ္စားကို မရႈံးနိမ့္မယ့္ လွပတဲ့ဆံပင္ပံုစံေလး

0

အေရးႀကီးတဲ့ေန႔ရက္မ်ားအတြက္ လွပတဲ့Hair Styleေလး လုပ္ၾကည့္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။
အားလံုးရဲ႕အျမင္မွာ လွပတင့္တယ္တဲ့ Hair Styleေလးဆိုလဲ မမွားႏိုင္ပါဘူး။

BLOG012_01
BLOG012_1.2

BLOG012_2

BLOG012_3

BLOG012_4

BLOG012_5

BLOG012_6.1
BLOG012_6.2
BLOG012_6.4

ၿပီးျပည့္စံုသြားပါၿပီ။

BLOG012_last1
BLOG012_last2

Shop name:HOLLYWOOD
Stylist name:Zin Mar Myint