အဆင့္၃ဆင့္နဲ႔ လုပ္ႏိုင္တဲ့ Eyepencil အသံုးျပဳနည္းနဲ႔Eyelinerဆဲြနည္း

0

eyelinerမွာ gel Typeနဲ႔ liquid Type ဆိုၿပီးရွိပါတယ္။ ဘယ္ဟာကသံုးရလြယ္ကူတယ္ဆိုတာမသိတဲ့သူေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္ေနာ္။
ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ လြယ္ကူတဲ့နည္းနဲ႔ Eyepencil ကိုအသံုးျပဳပါမယ္။ Eyelinerဆြဲနည္းေလးနဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။
eyelinerကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ လူႀကီးပံုစံထင္ရၿပီး မ်က္ေတာင္ေမႊမ်ားလည္း ပိုမိုမ်ားသလိုထင္ရပါတယ္။

မ်က္ေတာင္ကို အနည္းငယ္အေပၚတိုး၍ဆြဲတာက အဓိကက်တဲ့အခ်က္ပါ။
mblog004_1

mblog004_2

mblog004_3

mblog004_4

ၿပီးသြားပါၿပီ။

eyelinerကိုမ်က္လံုးေထာင့္မွ အတိုအရွည္​ေပၚမူတည္ၿပီး ပံုစံေျပာင္းလဲသြားမွာပါ။
mblog004_last
မ်က္လံုးက်ဥ္းသည့္ပံုစံ
mblog004_8
ေၾကာင္မ်က္လံုးပံုစံ
mblog004_7
အစရွိသျဖင့္ ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲ ပံုေဖာ္ၾကည့္ပါ။
ထပ္ၿပီး မ်က္လံုးဆြဲခဲတံအေရာင္က ပ်က္လြယ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္
Eyelineကို က်ြမ္းက်င္စြာအသံုးျပဳႏိုင္လာပါက Eye Liquidကို အသံုးျပဳဖို႔ အႀကံေပးခ်င္ပါတယ္။

Eyeliner : MAYBELLINEN NEWYORK master liner BK-1
MAYBELLINEN NEWYORK master liner BK-1