က်စ္ဆံၿမွီးေဘးခ်က်စ္နည္း

0

ကြယ္ေပ်ာက္လုနီးပါးျဖစ္သည့္ရက္ကန္းရက္ျခင္း ဗိုင္းငင္ျခင္းတို့ကို မတိမ္ေကာေစရန္ ျမန္မာ့ဓေလ့ရိုးရာခ်ည္ထည္လုပ္ပံုေလးမ်ားနွင္ ့သရုပ္ျပရင္းျမန္မာ၀တ္စံုနဲ႕လိုက္ဖက္တဲ့ဆံပင္ပံုစံေလးမ်ားနဲ႕ဆင္ယင္ကာ ပ်ိဳေမမ်ားအလြယ္တကူျပဳ လုပ္နိုင္ရန္အတြက္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

Sunday ရံုးပိတ္ရက္ဆိုေတာ့ သူငယ္ခ်င္းအင္ၾကင္းဆီ သေဘၤာစီးျပီးသြားလည္မယ္။

Sunday ရံုးပိတ္ရက္ဆိုေတာ့ သူငယ္ခ်င္းအင္ၾကင္းဆီ သေဘၤာစီးျပီးသြားလည္မယ္။

အင္ၾကင္းအိမ္ေရာက္ေတာ့ သူကရက္ကန္းရက္ေနတာသီရိကလည္းခ်ည္ငင္တာေလးကူညီေပးရင္းနဲ႕ စကားစျမည္းေနၾကတယ္ေလ။

အင္ၾကင္းအိမ္ေရာက္ေတာ့ သူကရက္ကန္းရက္ေနတာသီရိကလည္းခ်ည္ငင္တာေလးကူညီေပးရင္းနဲ႕ စကားစျမည္းေနၾကတယ္ေလ။

အင္ၾကင္းမေလ သူလုပ္ထားတဲ့အိတ္ကေလးကို လွလားဆိုၿပီးသီရိကိုျပေနေလရဲ႕။

အင္ၾကင္းမေလ သူလုပ္ထားတဲ့အိတ္ကေလးကို လွလားဆိုၿပီးသီရိကိုျပေနေလရဲ႕။

အင္ၾကင္းရဲ့ကိုယ္ပိုင္အိမ္ဆိုင္ေလးမွာ သူ ့လုပ္ထားတဲ့လက္လုပ္ အိတ္ကေလးေတြကိုကူခ်ိတ္ေပးေနတာ။

အင္ၾကင္းရဲ့ကိုယ္ပိုင္အိမ္ဆိုင္ေလးမွာ သူ ့လုပ္ထားတဲ့လက္လုပ္ အိတ္ကေလးေတြကိုကူခ်ိတ္ေပးေနတာ။

ေတာင္းကေလးေတြ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတာသူကသင္ျပေနတယ္။

တာင္းကေလးေတြ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတာသူကသင္ျပေနတယ္။

သူ႕အလုပ္ေလးေတြလဲကူလုပ္ၿပီးေတာ့အိမ္ေရွ႕ဘက္ထြက္ျပီး စကားစျမည္းၾကတယ္ေလ။

သူ႕အလုပ္ေလးေတြလဲကူလုပ္ၿပီးေတာ့အိမ္ေရွ႕ဘက္ထြက္ျပီး စကားစျမည္းၾကတယ္ေလ။

ညေနေစာင္းအိမ္ျပန္ခ်ိန္ေရာက္ေတာ့ သူအိမ္ေရွ႕ထိလိုက္ပို႕ရင္းနွဳတ္ဆက္ၿပီးျပန္ခဲ့တယ္ေလ။

ညေနေစာင္းအိမ္ျပန္ခ်ိန္ေရာက္ေတာ့ သူအိမ္ေရွ႕ထိလိုက္ပို႕ရင္းနွဳတ္ဆက္ၿပီးျပန္ခဲ့တယ္ေလ။

1.က်စ္ဆံၿမွီးေဘးခ်ပံုစံစက်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္ရွည္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ဆံပင္အတုတစ္၀က္ကိုအသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။ဆံပင္ေအာက္တစ္၀က္တြင္ဆံပင္အတုတပ္လိုက္ပါ။

ဆံပင္ရွည္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ဆံပင္အတုတစ္၀က္ကိုအသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။ဆံပင္ေအာက္တစ္၀က္တြင္ဆံပင္အတုတပ္လိုက္ပါ။

အေပၚဆံပင္တစ္၀က္ကို ယူၿပီးစည္းလိုက္ပါ။

အေပၚဆံပင္တစ္၀က္ကို ယူၿပီးစည္းလိုက္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို သံုးေၾကာင္းခြဲလိုက္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို သံုးေၾကာင္းခြဲလိုက္ပါ။

က်စ္ဆံၿမွီးကိုအဆံုးထိက်စ္လုိက္ပါ။

က်စ္ဆံၿမွီးကိုအဆံုးထိက်စ္လုိက္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေအာက္ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းကို ခြဲပါမယ္။

အာက္ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းကို ခြဲပါမယ္။

အေပၚမွက်စ္ထားေသာဆံပင္ျဖင့္ ပူးၿပီးက်စ္ပါမယ္။

အေပၚမွက်စ္ထားေသာဆံပင္ျဖင့္ ပူးၿပီးက်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္ဆံုးသည္အထိ က်စ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါ။

ဆံပင္ဆံုးသည္အထိ က်စ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ထိပ္ကို fancy ကလစ္ျဖင္အလွဆင္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ထိပ္ကို fancy ကလစ္ျဖင္အလွဆင္ပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါၿပီ။

fancy ကလစ္ကိုစည္းထားေသာအလည္တည့္တည္ ့အေပၚဆံပင္သို႕တပ္ဆင္ေပးရပါမယ္။

fancy ကလစ္ကိုစည္းထားေသာအလည္တည့္တည္ ့အေပၚဆံပင္သို႕တပ္ဆင္ေပးရပါမယ္။
fancy ကလစ္ကိုစည္းထားေသာအလည္တည့္တည္ ့အေပၚဆံပင္သို႕တပ္ဆင္ေပးရပါမယ္။
fancy ကလစ္ကိုစည္းထားေသာအလည္တည့္တည္ ့အေပၚဆံပင္သို႕တပ္ဆင္ေပးရပါမယ္။