အလိမ္အဆင့္ဆင့္ပံု Hair Design

0

မိုးရာသီအျပင္သြားတဲ့အခါ မိန္းကေလးေတြဆံပင္ကို မိုးေရစိုၿပီးမပ်က္စီးေအာင္ ထိန္းသိမ္းရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ Dolly ကေတာ့ ဒီေန႔အျပင္သြားေတာ့ အလိမ္အဆင့္ဆင့္ပံုစံမ်ိဳးေလး လုပ္သြားခဲ့တယ္ေနာ္။

ဒလသြားမယ့္ သေဘၤာေရာက္ေနၿပီပဲ ျမန္ျမန္သြားမွျဖစ္မယ္။

ဒလသြားမယ့္ သေဘၤာေရာက္ေနၿပီပဲ ျမန္ျမန္သြားမွျဖစ္မယ္။

သေဘၤာေပၚေရာက္ေတာ့ မိုးဖြဲဖြဲေလးရြာေနၿပီ။

သေဘၤာေပၚေရာက္ေတာ့ မိုးဖြဲဖြဲေလးရြာေနၿပီ။

ေအးေဆးထိုင္ၿပီး ရႈခင္းၾကည့္လိုက္ဦးမယ္။

ေအးေဆးထိုင္ၿပီး ရႈခင္းၾကည့္လိုက္ဦးမယ္။

သေဘၤာေပၚကဆင္းေတာ့ Dolly အႀကိဳက္ဆံုးမာလကာသီးေတြ႔လို႔ ၀ယ္စားလိုက္ေသးတယ္။

သေဘၤာေပၚကဆင္းေတာ့ Dolly အႀကိဳက္ဆံုးမာလကာသီးေတြ႔လို႔ ၀ယ္စားလိုက္ေသးတယ္။

ဒလဘက္ကမ္းေရာက္ေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္းၿခံသြားဖို႔ သံုးဘီးကားစီးရေသးတယ္။

ဒလဘက္ကမ္းေရာက္ေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္းၿခံသြားဖို႔ သံုးဘီးကားစီးရေသးတယ္။

မိုးဖြဲဖြဲေလးက်ေနတုန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္းၿခံမွာ စိတ္ႀကိဳက္ဓာတ္ပံုေတြရိုက္လိုက္တယ္။

မိုးဖြဲဖြဲေလးက်ေနတုန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္းၿခံမွာ စိတ္ႀကိဳက္ဓာတ္ပံုေတြရိုက္လိုက္တယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္ကိုပို႔၍ ေဘးဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္ကိုပို႔၍ ေဘးဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ ကြင္းတံကိုစိုက္၍ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္လိုက္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ ကြင္းတံကိုစိုက္၍ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ေဘးႏွစ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္စီ ထပ္ယူၿပီး သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ဘးႏွစ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္စီ ထပ္ယူၿပီး သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ ကြင္းတံကိုစိုက္၍ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္လိုက္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ ကြင္းတံကိုစိုက္၍ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ေအာက္ဆံုးထိဆံပင္ကို ဆက္လိမ္သြား၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အာက္ဆံုးထိဆံပင္ကို ဆက္လိမ္သြား၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အလိမ္အဆင့္ဆင့္ပံု Hair Design
အလိမ္အဆင့္ဆင့္ပံု Hair Design
အလိမ္အဆင့္ဆင့္ပံု Hair Design