တစ္၀က္စည္းငါးရိုးပံု အျပန္႔က်စ္နည္း။

0

လြတ္လပ္ေပါ့ပါးေသာ ဆံပင္ပံုစံေလးျဖစ္လို႔ Sister တို႔လည္း ေကာင္ေလးနဲ႔ ေလွ်ာက္လည္ရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔မုန္႔သြားစားရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီလိုပံုေလးလုပ္သြားၾကည့္ဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုလုပ္ရတယ္ဆိုတာကို အဆင့္ဆင့္ေျပာျပေပးမယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကိုအလယ္ခြဲ၍ ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဆံပင္ကိုအလယ္ခြဲ၍ ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

သံုးေခ်ာင္းကို ပူး၍က်စ္လိုက္ပါမယ္။

သံုးေခ်ာင္းကို ပူး၍က်စ္လိုက္ပါမယ္။

အေပၚမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

အေပၚမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ထားေသာတစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ထားေသာတစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ပူးလိုက္ပါမယ္။

ပူး၍ ျပန္က်စ္ေပးပါမယ္။

ပူး၍ ျပန္က်စ္ေပးပါမယ္။

အေပၚမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

အေပၚမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ထားေသာတစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ထားေသာတစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ပူးလိုက္ပါမယ္။

ပူး၍ ျပန္က်စ္ေပးပါမယ္။

ပူး၍ ျပန္က်စ္ေပးပါမယ္။

အေနာက္အလယ္ေလာက္ေရာက္သည္အထိ ဆက္က်စ္ေပးပါမယ္။

အေနာက္အလယ္ေလာက္ေရာက္သည္အထိ ဆက္က်စ္ေပးပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း က်စ္ေပးပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း က်စ္ေပးပါမယ္။

အေနာက္တြင္ ႏွစ္ေၾကာင္းစံုေသာအခါ ပူးလိုက္ပါမယ္။

အေနာက္တြင္ ႏွစ္ေၾကာင္းစံုေသာအခါ ပူးလိုက္ပါမယ္။

ပူးထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးဆက္က်စ္ေပးပါမယ္။

ပူးထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးဆက္က်စ္ေပးပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ ေခါင္းစည္းႀကိဳးျဖင့္အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ ေခါင္းစည္းႀကိဳးျဖင့္အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

တစ္၀က္စည္းငါးရိုးပံု အျပန္႔က်စ္နည္း။
တစ္၀က္စည္းငါးရိုးပံု အျပန္႔က်စ္နည္း။
တစ္၀က္စည္းငါးရိုးပံု အျပန္႔က်စ္နည္း။

ကဲ ခ်ိန္းထားတဲ့ ေနရာကိုေတာ့ေရာက္ၿပီ။

ကဲ ခ်ိန္းထားတဲ့ ေနရာကိုေတာ့ေရာက္ၿပီ။

သံုးေယာက္ဆံုၾကၿပီဆိုေတာ့ အရင္ဆံုးမုန္႔ေလးဝယ္စားလိုုက္ဦးမယ္။

သံုးေယာက္ဆံုၾကၿပီဆိုေတာ့ အရင္ဆံုးမုန္႔ေလးဝယ္စားလိုုက္ဦးမယ္။

မုုန္႕စားၿပီး ကစားဖို႔လက္မွတ္၀ယ္ၾကတယ္။

မုုန္႕စားၿပီး ကစားဖို႔လက္မွတ္၀ယ္ၾကတယ္။

သုုံးေရာက္သား ေၾကာက္ေၾကာက္လန္႔လန္႔နဲ႔ ေဆာ့ဖို႔သြားၾကတယ္။

သုုံးေရာက္သား ေၾကာက္ေၾကာက္လန္႔လန္႔နဲ႔  ေဆာ့ဖို႔သြားၾကတယ္။

Now We Are Ready To Play Bicycle

Now We Are Ready To Play Bicycle

စိန္ေၿပးတိုုင္းကစားဖိုု႕ စံု ဆန္ စိ ခ်ၿပီး ရႈံးသူလိုုက္ေၾကး ကစားလိုက္ေသးတယ္။

စိန္ေၿပးတိုုင္းကစားဖိုု႕  စံု ဆန္ စိ ခ်ၿပီး ရႈံးသူလိုုက္ေၾကး ကစားလိုက္ေသးတယ္။