ငါးရိုးပံုတစ္ေစာင္းက်စ္ Hair Style

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ ေခတ္မီဆန္းသစ္လွပ၍ ခ်စ္စဖြယ္အလြန္ေကာင္းေသာ ဆံပင္ပံုစံအသစ္ေလး ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္က Link ထဲမွာ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကို ေဘးခဲြ၍ ေဘးဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကို ေဘးခဲြ၍ ေဘးဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါမယ္။

ယူထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါမယ္။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍ က်စ္ပါမယ္။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍ က်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

က်စ္ထားေသာေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို က်စ္ထားေသာဆီမွတစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို က်စ္ထားေသာဆီမွတစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ပူးလိုက္ပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ပူးလို္က္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ပူးလို္က္ပါမယ္။

ပူး၍ျပန္က်စ္ေပးပါမယ္။

ပူး၍ျပန္က်စ္ေပးပါမယ္။

ေဘးဘက္မွဆံပင္ကို ဆြဲဆြဲယူကာ ဆက္က်စ္ပါမယ္။

ဘးဘက္မွဆံပင္ကို ဆြဲဆြဲယူကာ ဆက္က်စ္ပါမယ္။

ေအာက္နားေရာက္ေသာအခါ အေပၚတြင္ခ်န္ခဲ့ေသာ ေဘးဆံပင္မ်ားကို အနည္းငယ္ဆီဆြဲယူပါမယ္။

အာက္နားေရာက္ေသာအခါ အေပၚတြင္ခ်န္ခဲ့ေသာ ေဘးဆံပင္မ်ားကို အနည္းငယ္ဆီဆြဲယူပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ပူးလိုက္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ပူးလိုက္ပါမယ္။

ပူး၍ျပန္က်စ္ပါမယ္။

ပူး၍ျပန္က်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္အရင္းထိဆက္က်စ္ေပးပါမယ္။

ဆံပင္အရင္းထိဆက္က်စ္ေပးပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြေပးပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြေပးပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ငါးရိုးပံုတစ္ေစာင္းက်စ္ Hair Style,/br>ငါးရိုးပံုတစ္ေစာင္းက်စ္ Hair Style
ငါးရိုးပံုတစ္ေစာင္းက်စ္ Hair Style

သူနဲ႔အတူတူရွိေနတဲ႔ အခ်ိန္ဆိုကၽြန္မအရမ္းေပ်ာ္ေနမိတယ္။

သူနဲ႔အတူတူရွိေနတဲ႔ အခ်ိန္ဆိုကၽြန္မအရမ္းေပ်ာ္ေနမိတယ္။

အျကည့္ခ်င္းဆံုၿပီး စကားေတြအမ်ားႀကီးေျပာျဖစ္ၾကတယ္။

အျကည့္ခ်င္းဆံုၿပီး စကားေတြအမ်ားႀကီးေျပာျဖစ္ၾကတယ္။

မိုးဖြဲဖြဲေလးရြာေနခ်ိန္မွာ အခ်စ္ဆံုးေလးနဲ႔ေလွ်ာက္လည္ရမယ္။

မိုးဖြဲဖြဲေလးရြာေနခ်ိန္မွာ အခ်စ္ဆံုးေလးနဲ႔ေလွ်ာက္လည္ရမယ္။

မိုးေရစိုကုန္ေအာင္ ထီးကိုဖယ္လိုက္ၿပီး ကၽြန္မကိုစေနတယ္။

မိုးေရစိုကုန္ေအာင္ ထီးကိုဖယ္လိုက္ၿပီး ကၽြန္မကိုစေနတယ္။

ေရခဲမုန္႔လည္း ၀ယ္စားၾကတယ္။

ေရခဲမုန္႔လည္း ၀ယ္စားၾကတယ္။

ကၽြန္မကို အလွဓာတ္ပံုေတြလည္း ရိုက္ေပးတယ္။

ကၽြန္မကို အလွဓာတ္ပံုေတြလည္း ရိုက္ေပးတယ္။