ဖဲျပားပံုဆံထံုး

0

ဆံပင္ျပဳလုပ္ပံုေလးမ်ားကို ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဖဲျပားပံုဆံထံုးျပဳစျပီးလုပ္ပါမယ္။

ဆံပင္မ်ားအားလံုကို စုစည္းလိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္မ်ားအားလံုကို စုစည္းလိုက္ပါမယ္။

သေရကြင္းစည္းေသာအခါ ဆံပင္ကိုအကုန္ဆြဲမထုတ္ပဲ တစ္၀က္ထားလိုက္ပါမယ္။

သေရကြင္းစည္းေသာအခါ ဆံပင္ကိုအကုန္ဆြဲမထုတ္ပဲ တစ္၀က္ထားလိုက္ပါမယ္။

တစ္၀က္ယူထားတဲ့ဆံပင္ကို နွစ္ဖက္ခြဲလိုက္ပါမယ္။

တစ္၀က္ယူထားတဲ့ဆံပင္ကို နွစ္ဖက္ခြဲလိုက္ပါမယ္။

က်န္တဲ့အေနာက္ဆံပင္ကို အေရွ့ကိုယူလိုက္ပါမယ္။

က်န္တဲ့အေနာက္ဆံပင္ကို အေရွ့ကိုယူလိုက္ပါမယ္။

အေနာက္မွေရွ႕သို႔ ပို႔ထားေသာဆံပင္ကို ခြဲထားတဲ့ဆံပင္ေအာက္သို႔ ပတ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေနာက္မွေရွ႕သို႔ ပို႔ထားေသာဆံပင္ကို ခြဲထားတဲ့ဆံပင္ေအာက္သို႔ ပတ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ရွိဆံပင္မ်ားကို လဲျဖန္႕ကာကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးရပါမည္။

က်န္တစ္ဖက္ရွိဆံပင္မ်ားကို လဲျဖန္႕ကာကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးရပါမည္။

ဖဲျပားအလယ္တည့္တည့္ကို fancyဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ဖဲျပားအလယ္တည့္တည့္ကို fancyဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ဖဲျပားပံုဆံထံုး
ဖဲျပားပံုဆံထံုး
ဖဲျပားပံုဆံထံုး

ခ်ိန္းထားတာေနာက္က်ေနတာကို သူကအေနာက္ကေနလာစေနတယ္ ☺ ☺

ခ်ိန္းထားတာေနာက္က်ေနတာကို သူကအေနာက္ကေနလာစေနတယ္ ☺ ☺

ကၽြန္မစိတ္ဆိုးေနတာသိေတာ့ သူဘာလို႔ေနာက္က်တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို လမ္းေလ်ွာက္ေနရင္းနဲ႔ရွင္းျပေနတာ။ :p

ကၽြန္မစိတ္ဆိုးေနတာသိေတာ့ သူဘာလို႔ေနာက္က်တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို လမ္းေလ်ွာက္ေနရင္းနဲ႔ရွင္းျပေနတာ။ :p

ကၽြန္မတို႔နွစ္ေယာက္သား ခံုတန္းေလးမွာထိုင္ၿပီးအနာဂတ္အတြက္ ဘာဆက္လုပ္ၾကမလဲဆိုတာ တိုင္ပင္ေနၾကတာ။

ကၽြန္မတို႔နွစ္ေယာက္သား ခံုတန္းေလးမွာထိုင္ၿပီးအနာဂတ္အတြက္ ဘာဆက္လုပ္ၾကမလဲဆိုတာ တိုင္ပင္ေနၾကတာ။

မိုးရြာေတာ့ေလွကားကေခ်ာေနတယ္ ေလသူကစိတ္ပူၿပီးေတာ့ ေျဖးေျဖးတက္ေနာ္ဆိုၿပီး ေျပာေနတယ္။

မိုးရြာေတာ့ေလွကားကေခ်ာေနတယ္ ေလသူကစိတ္ပူၿပီးေတာ့ ေျဖးေျဖးတက္ေနာ္ဆိုၿပီး ေျပာေနတယ္။

ကၽြန္မတို႔နွစ္ေယာက္ေပါင္းဆံုဖို႔အတြက္ဆိုၿပီး သူနဲအတူတူေသာ့ေလးေတြ သြားခတ္ၾကေသးတယ္။

ကၽြန္မတို႔နွစ္ေယာက္ေပါင္းဆံုဖို႔အတြက္ဆိုၿပီး သူနဲအတူတူေသာ့ေလးေတြ သြားခတ္ၾကေသးတယ္။

တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ စေနာက္ရင္းနဲ႔ ေနာက္ေန႔အတြက္ ဘယ္အခ်ိန္ဘယ္ေနရာမွာ ေတြ႕ၾကမလဲဆိုတာတိုင္ပင္ေနၾကတာ။

တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ စေနာက္ရင္းနဲ႔ ေနာက္ေန႔အတြက္ ဘယ္အခ်ိန္ဘယ္ေနရာမွာ ေတြ႕ၾကမလဲဆိုတာတိုင္ပင္ေနၾကတာ။