ျကိုးခ်ည္ေနာက္တြဲ

0

အလြယ္တကူလုပ္လို႔ရျပီး ဆံပင္ကိုအဆင့္ဆင့္ျကိုးခ်ည္လိုက္တာနဲ႔ လွပတဲ့ဆံပင္ပုံစံေလးျဖစ္မယ္ဆို စိတ္၀င္စားျကမယ္ထင္ပါတယ္ အဆင့္ဆင့္တင္ျပေပးထားလို႔ လိုက္လုပ္ျကည့္ေနာ္ ခ်စ္တု႔ိ။

ဆံညွပ္လွလွေလးကို သုံးပါမယ္။

ဆံညွပ္လွလွေလးကို သုံးပါမယ္။

ေရွ႕ဆံပင္ကို ဆံညွပ္ႏွင့္ ညွပ္ပါမည္။

 ေရွ႕ဆံပင္ကို ဆံညွပ္ႏွင့္ ညွပ္ပါမည္။

ဆံညွပ္ညွပ္ထားေသာဆံပင္မွ အစႏွစ္စကို ခြဲပါ။

ဆံညွပ္ညွပ္ထားေသာဆံပင္မွ အစႏွစ္စကို ခြဲပါ။

လိမ္ပါမည္။

လိမ္ပါမည္။

တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုလဲ ႏွစ္စခြဲယူပါ။

တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုလဲ ႏွစ္စခြဲယူပါ။

အလိမ္ျပဳလုပ္ေပးပါ။

အလိမ္ျပဳလုပ္ေပးပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွစ္စကို ျကိုးခ်ည္သလို ခ်ည္ပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွစ္စကို ျကိုးခ်ည္သလို ခ်ည္ပါ။

ထပ္၍ ျကိုးခ်ည္သလိုခ်ည္ေပးပါ။

ထပ္၍ ျကိုးခ်ည္သလိုခ်ည္ေပးပါ။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္စီ ယူပါ။

 ေဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္စီ ယူပါ။

ႏွစ္ခုကိုယူ၍ ျကိုးခ်ည္သလိုခ်ည္ပါမယ္။

စ္ခုကိုယူ၍ ျကိုးခ်ည္သလိုခ်ည္ပါမယ္။

ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ကို ဆြဲတင္းေပးပါ။

ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ကို ဆြဲတင္းေပးပါ။

ခ်ည္ထားေသာဆံပင္မွ အစႏွစ္ဖက္ကိုပါယူ၍ ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုပါယူပါ။

 ခ်ည္ထားေသာဆံပင္မွ အစႏွစ္ဖက္ကိုပါယူ၍ ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုပါယူပါ

အေပၚမွခ်ည္သလို ထပ္ခ်ည္ေပးပါ။

အေပၚမွခ်ည္သလို ထပ္ခ်ည္ေပးပါ။

အစႏွစ္ခုကိုဆြဲျပီး တင္းလိုက္ပါ။

အစႏွစ္ခုကိုဆြဲျပီး တင္းလိုက္ပါ။

အဆင့္ဆင့္ခ်ည္သြားျပီး က်န္တဲ႔ဆံပင္နည္းနည္းကို ကလစ္ျကားထဲထည့္ေပးပါ။

အဆင့္ဆင့္ခ်ည္သြားျပီး က်န္တဲ႔ဆံပင္နည္းနည္းကို ကလစ္ျကားထဲထည့္ေပးပါ။

ကလစ္ကို ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ျကားထဲသို႔ ထိုးထည့္ပါ။

ကလစ္ကို ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ျကားထဲသို႔  ထိုးထည့္ပါ။

ဆံထိုးကို အသုံးျပဳပါမယ္။

ဆံထိုးကို အသုံးျပဳပါမယ္။

 ျကိုးခ်ည္ေနာက္တြဲ

 ျကိုးခ်ည္ေနာက္တြဲ
 ျကိုးခ်ည္ေနာက္တြဲ