ႏွစ္ဖက္ပိုနီေတးဆံထုံး

0

ခ်စ္သူေတြသဘာ၀ခ်ိန္းေတြ႔ၾကၿပီဆို ကိုယ့္ေကာင္ေလးရဲ႕ ေရွ႕မွာအလွဆုံးျဖစ္ေနခ်င္တာ မိန္းမသားတို႔သဘာ၀ေလ ကိုယ္နဲ႔လိုက္တဲ့ ဆံပင္ပုံစံေလးလုပ္သြားေတာ႔ အလွကပုုိၿပီးျပည့္စုံသြားတာေပါ့ေလ။ ခ်စ္တို႔လဲကိုယ္တိုင္လိုက္လုပ္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ပခုံးေအာက္ဆံပင္ေလးကို ျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္

ပခုံးေအာက္ဆံပင္ေလးကို ျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္

ဆံပင္ကို အလြယ္ခြဲပါမယ္။

ဆံပင္ကို အလြယ္ခြဲပါမယ္။

ညာဘက္ဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္တစ္၀က္စည္းပါ။

ညာဘက္ဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္တစ္၀က္စည္းပါ။

တစ္၀က္ကြင္းပုံေလးျဖစ္သြားပါျပီ။

တစ္၀က္ကြင္းပုံေလးျဖစ္သြားပါျပီ။

ပိုေသာဆံပင္ကို အေပၚဆံပင္ျကားထဲသို႔ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို အေပၚဆံပင္ျကားထဲသို႔ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္ဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္တစ္၀က္စည္းပါ။

ဘယ္ဘက္ဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္တစ္၀က္စည္းပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို အေပၚဆံပင္ျကားထဲသို႔ ထည့္ပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို အေပၚဆံပင္ျကားထဲသို႔ ထည့္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။


 ႏွစ္ဖက္ပိုနီေတးဆံထုံး
 ႏွစ္ဖက္ပိုနီေတးဆံထုံး

ကိုကလဲၾကာလိုက္တာ အၿမဲခ်ိန္းတိုင္းေနာက္က်တယ္။

ကိုကလဲၾကာလိုက္တာ အၿမဲခ်ိန္းတိုင္းေနာက္က်တယ္။

ေတြ႔တာနဲ႔ လူကိုေပ်ာ္ေအာင္စၿပီ။

 ေတြ႔တာနဲ႔ လူကိုေပ်ာ္ေအာင္စၿပီ။

သူ႔ကိုစိတ္ဆိုးေျပေအာင္ ဒန္းကိုအတင္းလာလႊဲေပးေနတယ္။

သူ႔ကိုစိတ္ဆိုးေျပေအာင္ ဒန္းကိုအတင္းလာလႊဲေပးေနတယ္။

ကိုေရ ဒီအပင္ေလးကို နာမည္ဘယ္လိုေခၚလဲဟင္။

ကိုေရ ဒီအပင္ေလးကို နာမည္ဘယ္လိုေခၚလဲဟင္။

ခ်စ္ေရ ဟိုဘက္မွာ ေလယာဥ္ပ်ံႀကီးရွိတယ္ သြားၾကည့္ၾကမယ္ေနာ္။

ခ်စ္ေရ ဟိုဘက္မွာ ေလယာဥ္ပ်ံႀကီးရွိတယ္ သြားၾကည့္ၾကမယ္ေနာ္။

ေလယာဥ္ပ်ံကအထဲ၀င္လို႔လဲမရေတာ႔ အျပင္ကဘဲၾကည့္လိုက္ရတယ္။

လယာဥ္ပ်ံကအထဲ၀င္လို႔လဲမရေတာ႔ အျပင္ကဘဲၾကည့္လိုက္ရတယ္။