ပန္းက်စ္ဆံျမီွးအပြ

0

က်စ္ဆံျမီွးမက်စ္တတ္တဲ့ ညေလးေတြအတြက္ ဒီလိုလွတဲ့ အလြယ္က်စ္ဆံျမီွးပုံေလး ဘယ္လိုျဖစ္သြားလဲဆိုတာ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္တယ္ေနာ္။

ဆံပင္အရွည္ကို စလုပ္ပါမည္။

ဆံပင္အရွည္ကို စလုပ္ပါမည္။

ဆံပင္အားလုံးကို စု၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

ဆံပင္အားလုံးကို စု၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းဖုံးေအာင္ ပတ္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းဖုံးေအာင္ ပတ္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးးပါ။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ၂စခြဲပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ၂စခြဲပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေအာက္ဘက္မွဆံပင္ကို ထပ္ယူ၍၂စခြဲပါ။

 ေအာက္ဘက္မွဆံပင္ကို ထပ္ယူ၍၂စခြဲပါ။

အေပၚသို႔ပို၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အေပၚသို႔ပို၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အဆုံးထိအဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္ပါ။

အဆုံးထိအဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္ပါ။

ေဘးဘက္ကိုဖြေပးပါ။

 ေဘးဘက္ကိုဖြေပးပါ။

အားလုံးဖြထားျပီးပါျပီ။

အားလုံးဖြထားျပီးပါျပီ။

ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပန္းက်စ္ဆံျမီွးအပြ
ပန္းက်စ္ဆံျမီွးအပြ
ပန္းက်စ္ဆံျမီွးအပြ

သူငယ္ခ်င္းေမြးေန႔ကအျပန္ ေမေမတို႕ကိုးကြယ္တဲ႔ ဘုန္းေတာ္ျကီးေက်ာင္းကို ၀င္လာခဲ႔လိုက္တယ္။

သူငယ္ခ်င္းေမြးေန႔ကအျပန္ ေမေမတို႕ကိုးကြယ္တဲ႔ ဘုန္းေတာ္ျကီးေက်ာင္းကို ၀င္လာခဲ႔လိုက္တယ္။

၀တၳဳေငြကပ္ျပီး ဘုန္းဘုန္းကဆုေတြေပးတာကို ေသခ်ာနာယူမိတယ္။

၀တၳဳေငြကပ္ျပီး ဘုန္းဘုန္းကဆုေတြေပးတာကို ေသခ်ာနာယူမိတယ္။

ဘုန္းဘုန္းတို႔ေက်ာင္းမွာ ရုပ္ရွင္မင္းသမီး မထက္ထက္မိုးဦးရဲ႕ အလွဴေလးကိုေတြခဲ႔တယ္။

ဘုန္းဘုန္းတို႔ေက်ာင္းမွာ ရုပ္ရွင္မင္းသမီး မထက္ထက္မိုးဦးရဲ႕ အလွဴေလးကိုေတြခဲ႔တယ္။

ထမင္းစားေဆာင္သြားတဲ႔ လမ္းေလးတစ္ေလွ်ာက္က အရမ္းလွျပီး စိတ္ေအးခ်မ္းတယ္။

ထမင္းစားေဆာင္သြားတဲ႔ လမ္းေလးတစ္ေလွ်ာက္က အရမ္းလွျပီး စိတ္ေအးခ်မ္းတယ္။

ေရာက္တုန္းေလး ကုသိုလ္ေရးအေနနဲ႔ တံျမက္စည္းေလးလွဲေပးျပီး။

 ေရာက္တုန္းေလး ကုသိုလ္ေရးအေနနဲ႔ တံျမက္စည္းေလးလွဲေပးျပီး။

ပန္းကန္ေလးေတြေလးေဆးျပီး သုတ္ေပးခဲ႔တယ္။

ပန္းကန္ေလးေတြေလးေဆးျပီး သုတ္ေပးခဲ႔တယ္။