လူငယ္ဆန္ေသာ ဆံပင္ထံုးဖြဲ႔နည္း။

0

ကိုယ္တိုင္လုပ္လို႔ရေအာင္ အၿမဲတမ္းျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးေနတဲ့အတြက္ တစ္ဆင့္ျခင္းဆီ၀င္ၾကည့္ၿပီး လုပ္ၾကည့္ၾကပါလို႔။ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္ကိုယူကာ ႏွစ္ျခမ္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္ကိုယူကာ ႏွစ္ျခမ္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

တစ္ဖက္ကို သံုးေခ်ာင္းျပန္ခြဲလိုက္ပါမယ္။

တစ္ဖက္ကို သံုးေခ်ာင္းျပန္ခြဲလိုက္ပါမယ္။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍ ရိုးရိုးက်စ္ဆံၿမီွး က်စ္ေပးပါမယ္။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍ ရိုးရိုးက်စ္ဆံၿမီွး က်စ္ေပးပါမယ္။

ေအာက္ဆံုးထိက်စ္၍ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါမယ္။

အာက္ဆံုးထိက်စ္၍ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါမယ္။

ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကိုလည္း သံုးေခ်ာင္းခြဲကာ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါမယ္။

ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကိုလည္း သံုးေခ်ာင္းခြဲကာ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါမယ္။

ႏွစ္ဖက္လံုးကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ၿပီးပါၿပီ။

စ္ဖက္လံုးကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ၿပီးပါၿပီ။

က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ေခ်ာင္းကို ခ်ည္လိုက္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ေခ်ာင္းကို ခ်ည္လိုက္ပါမယ္။

တင္းေနေအာင္ဆြဲခ်ည္လိုက္ပါမယ္။

တင္းေနေအာင္ဆြဲခ်ည္လိုက္ပါမယ္။

အစတစ္ဖက္ကိုယူကာ ပတ္တင္ပါမယ္။

အစတစ္ဖက္ကိုယူကာ ပတ္တင္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္း ယူပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္း ယူပါမယ္။

ပတ္တင္၍ ကလစ္ထိုးပါမယ္။

ပတ္တင္၍ ကလစ္ထိုးပါမယ္။

ဆံထံုးပံုစံရၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆံထံုးပံုစံရၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

လူငယ္ဆန္ေသာ ဆံပင္ထံုးဖြဲ႔နည္း။
လူငယ္ဆန္ေသာ ဆံပင္ထံုးဖြဲ႔နည္း။
လူငယ္ဆန္ေသာ ဆံပင္ထံုးဖြဲ႔နည္း။

အလုုပ္အကိုုင္ အစစအရာရာအဆင္ေျပေအာင္ အမေတာ္ဆီမွာပြဲလွဴခဲ့တယ္။

အစစအရာရာအဆင္ေျပေအာင္ အမေတာ္ဆီမွာပြဲလွဴခဲ့တယ္။

ခ်ိန္းထားတဲ့လူက အခိ်န္မွီမလာလိုု႕ ရန္ျဖစ္ရေသးတယ္။

ခ်ိန္းထားတဲ့လူက ေနာက္က်လို႔ရန္ျဖစ္ေနရတယ္။

စာကေလးေတြ အခ်ုုပ္အေႏွာင္ဘဝမွလြတ္ကင္းေအာင္ဆုုိၿပီး လႊတ္ဖိုု႕ဝယ္ၾကတယ္။

စာကေလးေတြ အခ်ုုပ္အေႏွာင္ဘဝမွလြတ္ကင္းေအာင္ဆုုိၿပီး  လႊတ္ဖိုု႕ဝယ္ၾကတယ္။

ကုုသိုုလ္ရေအာင္သာ စာကေလးလြွတ္ခ်င္တာ။ Dollyကစာကေလးမကိုုင္ရဲဘူးေလ။ အဲေတာ့သူ႕ပဲကိုုင္ခိုုင္းရေတာ့တာေပါ့ေနာ္။

ကုုသိုုလ္ရေအာင္သာ စာကေလးလြွတ္ခ်င္တာ။ Dollyကစာကေလးမကိုုင္ရဲဘူးေလ။ အဲေတာ့သူ႕ပဲကိုုင္ခိုုင္းရေတာ့တာေပါ့ေနာ္။

ကုသိုလ္ျဖစ္အေနနဲ႔ကမ္းနားမွာရွိတဲ့ကေလးေတြကိုလည္း တတ္ႏိုုင္သေလာက္ေလး မုန္႔ဖိုးေပးခဲ့ေသးတယ္။

ကုသိုလ္ျဖစ္အေနနဲ႔ကမ္းနားမွာရွိတဲ့ကေလးေတြကိုလည္း တတ္ႏိုုင္သေလာက္ေလး မုန္႔ဖိုးေပးခဲ့ေသးတယ္။

အလွဴေတြလည္းလုပ္ၿပီးၿပီဆိုေတာ့ ေလညွင္းခံရင္းနဲ႔စကားေၿပာၾကေသးတယ္ေလ။

အလွဴေတြလည္းလုပ္ၿပီးၿပီဆိုေတာ့ ေလညွင္းခံရင္းနဲ႔စကားေၿပာၾကေသးတယ္ေလ။