ထ ပုံစံ တစ္လႊာစည္းနည္း

0

Uniတက္ေနတဲ့ ခ်စ္တို႔ေရ ဆံပင္အရွည္ေလးကို ဆံထိုးတစ္ခုထဲနဲ႔ အလွစည္းတာလြယ္လဲလြယ္ အခ်ိန္ကုန္လဲ သက္သာလို႔ရႊန္းနဲ႔အတူလိုက္လုပ္ျကည့္ေနာ္။

ျမမင္းထြန္းေတာ့ ငါတို႔ကိုေစာင့္ရလို႔ က်ိန္ဆဲေနေလာက္ျပီ။

 ျမမင္းထြန္းေတာ့ ငါတို႔ကိုေစာင့္ရလို႔ က်ိန္ဆဲေနေလာက္ျပီ။

ဟဲ့ စာေတြအရမ္းျကိုးစားေနတယ္ေပါ႔။

ဟဲ့ စာေတြအရမ္းျကိုးစားေနတယ္ေပါ႔။

အတန္းလဲျပီးျပီဆိုေတာ့ လာဟာ ဗိုက္ဆာတယ္ ကန္တင္းသြားရေအာင္။

အတန္းလဲျပီးျပီဆိုေတာ့ လာဟာ ဗိုက္ဆာတယ္ ကန္တင္းသြားရေအာင္။

Facebook ကခုတေလာနံမည္ျကီးေနတဲ့ ကိစၥနင္တုိ႔ကိုျပမယ္။

Facebook ကခုတေလာနံမည္ျကီးေနတဲ့ ကိစၥနင္တုိ႔ကိုျပမယ္။

ဒီမွာေလေတြ႔လား ရယ္ရတယ္ေနာ္။

ဒီမွာေလေတြ႔လား ရယ္ရတယ္ေနာ္။

တာ့တာ့သယ္ခ်င္းတို႔ေရ မနက္ျဖန္ေတြ႔မယ္ေနာ္။

တာ့တာ့သယ္ခ်င္းတို႔ေရ မနက္ျဖန္ေတြ႔မယ္ေနာ္။

အေပၚဆံပင္တစ္လႊာကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အေပၚဆံပင္တစ္လႊာကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဘဲဥပုံကြင္းတံအႀကီးကို အသုံးျပဳပါ။

ဘဲဥပုံကြင္းတံအႀကီးကို အသုံးျပဳပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ၾကားထဲသို႔ ကြင္းတံကိုထည့္၍ က်န္ဆံပင္ကို ယူပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ၾကားထဲသို႔ ကြင္းတံကိုထည့္၍ က်န္ဆံပင္ကို ယူပါ။

ေအာက္သို႔ဆြဲခ်လိုက္သည့္ ပုံစံျဖစ္ပါသည္။

 ေအာက္သို႔ဆြဲခ်လိုက္သည့္ ပုံစံျဖစ္ပါသည္။

ဆံထုိးကို အသုံးျပဳပါမည္။

ဆံထုိးကို အသုံးျပဳပါမည္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ၾကားသို႔ ဆံထိုးကို ထိုးပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ၾကားသို႔ ဆံထိုးကို ထိုးပါ။

ဆြဲယူျပီး က်န္ေသာဆံပင္ကို အစ၂စထပ္ခြဲပါ။

ဆြဲယူျပီး က်န္ေသာဆံပင္ကို အစ၂စထပ္ခြဲပါ။

ဘဲဥပုံကြင္းတံအေသးကို အသုံးျပဳပါ။

ဘဲဥပုံကြင္းတံအေသးကို အသုံးျပဳပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ ကြင္းတံကိုထည့္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ ကြင္းတံကိုထည့္ပါ။

ညာဘက္မွတစ္စကို ဆြဲယူပါ။

ညာဘက္မွတစ္စကို ဆြဲယူပါ။

ကြင္းတံျဖင့္ေအာက္သို႔ ဆြဲခ်ပါ။

ကြင္းတံျဖင့္ေအာက္သို႔ ဆြဲခ်ပါ။

ဘယ္ဘက္ဆံပင္ကိုလည္း တစ္ဖက္ပါအတိုင္းဆက္လုပ္ပါ။

ဘယ္ဘက္ဆံပင္ကိုလည္း တစ္ဖက္ပါအတိုင္းဆက္လုပ္ပါ။

ထ ပုံစံေလးျဖင့္ ျပီးျပည့္စုံသြားပါျပီ။
ထ ပုံစံေလးျဖင့္ ျပီးျပည့္စုံသြားပါျပီ။
ထ ပုံစံေလးျဖင့္ ျပီးျပည့္စုံသြားပါျပီ။