ဘဲဥပုံကြင္းတံေလးသုံးျပီး ဆံထုံးထုံးရေအာင္

0

တကၠသိုလ္ဆရာမေလးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာမေလးမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာ၍ လြယ္ကူေသာဆံထုံးထုံးနည္းကို ထုံးဖြဲ႔ရလြယ္ေစရန္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

တပည့္မေလးက အကူအညီေတာင္းတာနဲ႔ စာျကည့္တိုက္ကိုလိုက္ေပးခဲ့တယ္။

တပည့္မေလးက အကူအညီေတာင္းတာနဲ႔ စာျကည့္တိုက္ကိုလိုက္ေပးခဲ့တယ္။

ေနာက္ထပ္တပည့္ေလးကပါ ဖုန္းဆက္လာတာနဲ႔ စာျကည့္တိုက္မွာ ဆုံျဖစ္ျကေရာ။

 ေနာက္ထပ္တပည့္ေလးကပါ ဖုန္းဆက္လာတာနဲ႔ စာျကည့္တိုက္မွာ ဆုံျဖစ္ျကေရာ။

တပည့္ေလးကစာျကည့္တိုက္မွာ ေနခဲ႔ဦးမယ္ဆိုတာနဲ႔ သူလုပ္ရမယ့္သင္ခန္းစာေတြ ေပးခဲ႔လိုက္တယ္။

တပည့္ေလးကစာျကည့္တိုက္မွာ ေနခဲ႔ဦးမယ္ဆိုတာနဲ႔ သူလုပ္ရမယ့္သင္ခန္းစာေတြ ေပးခဲ႔လိုက္တယ္။

ကိုယ္ေတြ ဆရာတပည့္၂ေယာက္ဘဲ Recreation Centre ခန၀င္ျပီး တပည့္အိမ္ကိုု စာရွင့္းၿပဖိုု႕ ထြက္လာခဲ႔တယ္။

ကိုယ္ေတြ ဆရာတပည့္၂ေယာက္ဘဲ Recreation Centre ခန၀င္ျပီး တပည့္အိမ္ကိုု စာရွင့္းၿပဖိုု႕ ထြက္လာခဲ႔တယ္။

တပည့္ေလးမသိတာေတြရွင္းျပေပးျပီးရင္ေတာ့ျပန္ေတာ့မယ္။

တပည့္ေလးမသိတာေတြရွင္းျပေပးျပီးရင္ေတာ့ျပန္ေတာ့မယ္။

စာရွင္းျပျပီးျပီဆိုေတာ႔ အိမ္ျပန္ေတာ႔မယ္။

စာရွင္းျပျပီးျပီဆိုေတာ႔ အိမ္ျပန္ေတာ႔မယ္။

ေနာက္ဆံပင္အားလုံးကို စုစည္းပါ။

နာက္ဆံပင္အားလုံးကို စုစည္းပါ။

ဘဲဥပုံကြင္းတံကို အသုံးျပဳပါ။

ဘဲဥပုံကြင္းတံကို အသုံးျပဳပါ။

ဆံပင္အားလုံးကို ဘဲဥပုံကြင္းတံထဲသို႔ ထည့္ပါ။

ဆံပင္အားလုံးကို ဘဲဥပုံကြင္းတံထဲသို႔ ထည့္ပါ။

ေအာက္သို႔ဆြဲခ်လိုက္သည့္ ပုံစံျဖစ္ပါသည္။

 ေအာက္သို႔ဆြဲခ်လိုက္သည့္ ပုံစံျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္ဆံပင္ကို ၂စခြဲယူပါ။

 ေအာက္ဆံပင္ကို ၂စခြဲယူပါ။

ညာဘက္ျခမ္းတြင္ ကြင္းတံကိုစိုက္၍ ေအာက္ကဆံပင္တစ္စကို ဆြဲယူပါ။

ညာဘက္ျခမ္းတြင္ ကြင္းတံကိုစိုက္၍ ေအာက္ကဆံပင္တစ္စကို ဆြဲယူပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းတြင္ ကြင္းတံကိုစိုက္၍ ညာဘက္မွ ထြက္လာေသာအစကို ဆြဲယူပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းတြင္ ကြင္းတံကိုစိုက္၍ ညာဘက္မွ ထြက္လာေသာအစကို ဆြဲယူပါ။

ဆြဲယူျပီး က်န္ေသာဆံပင္ကို ခ်ထားပါ။

ဆြဲယူျပီး က်န္ေသာဆံပင္ကို ခ်ထားပါ။

ခ်ထားေသာဆံပင္ကို ညာဘက္ျခမ္းသို႔ ပတ္၍ကြင္းတံျဖင့္ဆြဲယူပါ။

ခ်ထားေသာဆံပင္ကို ညာဘက္ျခမ္းသို႔ ပတ္၍ကြင္းတံျဖင့္ဆြဲယူပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းတြင္ ကြင္းတံကိုစိုက္၍ ညာဘက္မွ ထြက္လာေသာအစကို ဆြဲယူပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းတြင္ ကြင္းတံကိုစိုက္၍ ညာဘက္မွ ထြက္လာေသာအစကို ဆြဲယူပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္ကိုုယူပါ။

က်န္ဆံပင္ကိုုယူပါ။

ညာဘက္ျခမ္းတြင္ ကြင္းတံကိုစိုက္၍ ေအာက္ကဆံပင္တစ္စကို ဆြဲယူပါ။

ညာဘက္ျခမ္းတြင္ ကြင္းတံကိုစိုက္၍ ေအာက္ကဆံပင္တစ္စကို ဆြဲယူပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းတြင္ ကြင္းတံကိုစိုက္၍ ညာဘက္မွ ထြက္လာေသာအစကို ဆြဲယူပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းတြင္ ကြင္းတံကိုစိုက္၍ ညာဘက္မွ ထြက္လာေသာအစကို ဆြဲယူပါ။

ဆြဲယူျပီး က်န္ေသာဆံပင္ကို ခ်ထားပါ။

ဆြဲယူျပီး က်န္ေသာဆံပင္ကို ခ်ထားပါ။

ခ်ထားေသာဆံပင္ကို ညာဘက္ျခမ္းသို႔ ပတ္၍ကြင္းတံျဖင့္ဆြဲယူပါ။

ခ်ထားေသာဆံပင္ကို ညာဘက္ျခမ္းသို႔ ပတ္၍ကြင္းတံျဖင့္ဆြဲယူပါ။

အကုန္ဆြဲမထုတ္ဘဲ က်န္ေသာအစကို လက္ျဖင့္လွ်ိဳယူပါ။

အကုန္ဆြဲမထုတ္ဘဲ က်န္ေသာအစကို လက္ျဖင့္လွ်ိဳယူပါ။

ပိုေနေသာအစကို ကြင္းတံထဲသို႔ ထည့္၍ဆြဲခ်ပါ။

 ပိုေနေသာအစကို ကြင္းတံထဲသို႔ ထည့္၍ဆြဲခ်ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထိုးေလးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ဆံထိုးေလးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ဘဲဥပုံကြင္းတံေလးသုံးျပီး ဆံထုံးထုံးရေအာင္
ဘဲဥပုံကြင္းတံေလးသုံးျပီး ဆံထုံးထုံးရေအာင္
ဘဲဥပုံကြင္းတံေလးသုံးျပီး ဆံထုံးထုံးရေအာင္