Fancy အျမင့္တစ္လႊာစည္းနည္း

0

အလြယ္တကူျပဳလုပ္လို႔ရသည့္Fancy အျမင့္တစ္လႊာစည္းနည္းကို ပ်ိဳေမမ်ားအတြကိ္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ခ်န္ပါ။

 ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ခ်န္ပါ။

က်န္သည့္ ဆံပင္တစ္၀က္ကို ယူပါ။

က်န္သည့္ ဆံပင္တစ္၀က္ကို ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္တစ္၀က္ကိုကလစ္ျဖင့္ထိုးျပီးခဏထိန္းထားပါမည္။

ယူထားေသာဆံပင္တစ္၀က္ကိုကလစ္ျဖင့္ထိုးျပီးခဏထိန္းထားပါမည္။

က်န္သည့္ဆံပင္တစ္၀က္ကိုသားေရကြင္းၿဖင့္စည္းပါမည္။

က်န္သည့္ဆံပင္တစ္၀က္ကိုသားေရကြင္းၿဖင့္စည္းပါမည္။

ကြင္းတံကိုယူပါမည္။

ကြင္းတံကိုယူပါမည္။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာဆံပင္အတြင္းသို႕စိုက္ထည့္ျပီးဆံပင္ကိုေအာက္သို႕ဆြဲထုတ္ပါမည္။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာဆံပင္အတြင္းသို႕စိုက္ထည့္ျပီးဆံပင္ကိုေအာက္သို႕ဆြဲထုတ္ပါမည္။

ဆံပင္အလိမ္ပံုစံရပါမည္။

ဆံပင္အလိမ္ပံုစံရပါမည္။

ကလစ္ျဖင့္ထိန္းထားေသာဆံပင္ကိုလဲသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

ကလစ္ျဖင့္ထိန္းထားေသာဆံပင္ကိုလဲသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

စည္းထားေသာဆံပင္အတြင္းသို႕ကြင္းတံကိုစိုက္ထည့္ျပီးဆံပင္ကိုေအာက္သို႕ဆြဲထုတ္ပါမည္။

 စည္းထားေသာဆံပင္အတြင္းသို႕ကြင္းတံကိုစိုက္ထည့္ျပီးဆံပင္ကိုေအာက္သို႕ဆြဲထုတ္ပါမည္။

ဆံပင္အလိမ္ပံုစံရပါမည္။

ဆံပင္အလိမ္ပံုစံရပါမည္။

ေအာက္ဘက္ဆံပင္အလိမ္ထဲသို႕ကြင္းတံထည့္ျပီးအေပၚဘက္မွဆံပင္ကိုကြင္းထဲထည့္ပါမည္။

အာက္ဘက္ဆံပင္အလိမ္ထဲသို႕ကြင္းတံထည့္ျပီးအေပၚဘက္မွဆံပင္ကိုကြင္းထဲထည့္ပါမည္။

ကြင္းတံထဲထည့္ထားေသာဆံပင္ကိုေအာက္သို႕ဆြဲထုတ္ပါမည္။

ကြင္းတံထဲထည့္ထားေသာဆံပင္ကိုေအာက္သို႕ဆြဲထုတ္ပါမည္။

အေပၚဘက္ဆံပင္အလိမ္ထဲသို႕ကြင္းတံထည့္ပါမည္။

အေပၚဘက္ဆံပင္အလိမ္ထဲသို႕ကြင္းတံထည့္ပါမည္။

ေအာက္ဘက္မွဆံပင္ကိုကြင္းထဲထည့္ပါမည္။

အာက္ဘက္မွဆံပင္ကိုကြင္းထဲထည့္ပါမည္။

ကြင္းတံထဲထည့္ထားေသာဆံပင္ကိုေအာက္သို႕ဆြဲထုတ္ပါမည္။

ကြင္းတံထဲထည့္ထားေသာဆံပင္ကိုေအာက္သို႕ဆြဲထုတ္ပါမည္။

ဆံပင္အလိမ္ႏွစ္ခုကို ခပ္ဖြဖြေလးလုပ္ေပးပါ။

 ဆံပင္အလိမ္ႏွစ္ခုကို ခပ္ဖြဖြေလးလုပ္ေပးပါ။

အျမင့္တစ္လႊာစည္းနည္းပံုစံရပါျပီ။

အျမင့္တစ္လႊာစည္းနည္းပံုစံရပါျပီ။

Fancy ဆံထိုးျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

Fancy ဆံထိုးျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။