မုန္႔ျကိုးလိမ္ ဆံထုံး

0

လြယ္လဲလြယ္ အခ်ိန္ကုန္လဲသက္သာ မိုးရြာထဲလဲ ဆံပင္ေရစိုလို႔ ပုံမျပတ္ခ်င္ရင္ ဒီဆံထုံးေလးကို ရႊန္းနဲ႕အတူတူအဆင့္ဆင္လိုက္ထုံးျကည့္ရေအာင္ေနာ္။

ဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္ ျမင့္ျမင့္စီးပါ။

ဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္ ျမင့္ျမင့္စီးပါ။

ဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

ဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

တစ္စကိုေရွ႕ပို႔၍ က်န္တစ္စကို ႏွစ္ခုခြဲပါ။

တစ္စကိုေရွ႕ပို႔၍ က်န္တစ္စကို ႏွစ္ခုခြဲပါ။

မုန္႔ျကိုးလိမ္ပုံစံ လိမ္ပါ။

မုန္႔ျကိုးလိမ္ပုံစံ လိမ္ပါ။

အဆုံးထိလိမ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အဆုံးထိလိမ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

မုန္႔ျကိုးလိမ္တစ္ခုျပီးပါျပီ။

မုန္႔ျကိုးလိမ္တစ္ခုျပီးပါျပီ။

က်န္ဆံပင္ကိုလဲ မုန္႔ျကိုးလိမ္လုပ္ပါ။

က်န္ဆံပင္ကိုလဲ မုန္႔ျကိုးလိမ္လုပ္ပါ။

ပထမတစ္စကို အရင္ပတ္ပါမယ္။

ပထမတစ္စကို အရင္ပတ္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဒုတိယတစ္စကိုလဲ ပထမပတ္သည့္အတိုင္းပတ္ပါ။

ဒုတိယတစ္စကိုလဲ ပထမပတ္သည့္အတိုင္းပတ္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပထမအစကို ထပ္ပတ္ပါ။

ပထမအစကို ထပ္ပတ္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဒုတိယအစကို အဆင့္ဆင့္္ပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဒုတိယအစကို အဆင့္ဆင့္္ပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါ။

မုန္႔ျကိုးလိမ္ ဆံထုံး
မုန္႔ျကိုးလိမ္ ဆံထုံး
မုန္႔ျကိုးလိမ္ ဆံထုံး
မုန္႔ျကိုးလိမ္ ဆံထုံး

ျမန္မာ၀တ္စုံနဲ႔လိုက္ဖက္ေအာင္ ဆံထုံးေလးထုံးျပီး ဘုရားကိုလာခဲ႔တယ္။

 ျမန္မာ၀တ္စုံနဲ႔လိုက္ဖက္ေအာင္ ဆံထုံးေလးထုံးျပီး ဘုရားကိုလာခဲ႔တယ္။

မေရာက္တာျကာျပီျဖစ္လို႔ ဆံေတာ္တိုက္ထဲ၀င္ျပီး ဖူးေမွ်ာ္ရမယ္။

မေရာက္တာျကာျပီျဖစ္လို႔ ဆံေတာ္တိုက္ထဲ၀င္ျပီး ဖူးေမွ်ာ္ရမယ္။

ဆံေတာ္တည္ထားတဲ႔ ဌာပနာတိုက္မွာ ဘုရားပန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းဦးမွ။

ဆံေတာ္တည္ထားတဲ႔ ဌာပနာတိုက္မွာ ဘုရားပန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းဦးမွ။

ဆံေတာ္တုိက္ထဲက ေရွးေဟာင္းဘုရားေတြကို ခုလိုဖူးေတြ႔ခြင့္ရတာ ျကည္ႏူးလိုက္တာ။

ဆံေတာ္တုိက္ထဲက ေရွးေဟာင္းဘုရားေတြကို ခုလိုဖူးေတြ႔ခြင့္ရတာ ျကည္ႏူးလိုက္တာ။

မ်ားျပားလွတဲ့ ေရွးေဟာင္းေစတီပုထုိးေတြရွိတဲ့ ႏိုင္ငံမွာေနရတာ ဂုဏ္ယူမိတယ္။

မ်ားျပားလွတဲ့ ေရွးေဟာင္းေစတီပုထုိးေတြရွိတဲ့ ႏိုင္ငံမွာေနရတာ ဂုဏ္ယူမိတယ္။

ဘုရားေစတီပုထိုးေတြ ျပဳျပင္မြမ္းမံႏိုင္ဖို႕တြက္ တက္နိုင္သေလာက္ ၀တၳဳေငြေလးလွဴဒါန္းခဲ႔တယ္။

ဘုရားေစတီပုထိုးေတြ ျပဳျပင္မြမ္းမံႏိုင္ဖို႕တြက္ တက္နိုင္သေလာက္ ၀တၳဳေငြေလးလွဴဒါန္းခဲ႔တယ္။