စတိုင္က်က် Fishtail Braid

0

အခ်ိန္တိုေလးအတြင္းမွာ သပ္ရပ္လွပၿပီး ျပဳလုပ္ရလည္းလြယ္ကူမယ့္ Hair Design ေလးကိုအဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးထားတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

တစ္ဖက္မွဆံပင္ကို အေပၚမွအနည္းငယ္ယူ၍ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါမယ္။

တစ္ဖက္မွဆံပင္ကို အေပၚမွအနည္းငယ္ယူ၍ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါမယ္။

ကြင္းတံကို အသံုးျပဳပါမယ္။

ကြင္းတံကို အသံုးျပဳပါမယ္။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကို ထည့္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကို ထည့္ပါမယ္။

ဆံပင္ကိုဆြဲထုတ္လုိက္ပါမယ္။

ဆံပင္ကိုဆြဲထုတ္လုိက္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

အေရွ႔မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

အေရွ႔မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ပူးပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ပူးပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ပူးပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ပူးပါမယ္။

ျပန္ပူး၍ က်စ္လုိက္ပါမယ္။

ပန္ပူး၍ က်စ္လုိက္ပါမယ္။

အဆံုးထိဆက္က်စ္၍ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

အဆံုးထိဆက္က်စ္၍ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားတဲ့အတိုင္း က်စ္ပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားတဲ့အတိုင္း က်စ္ပါမယ္။

စတိုင္က်က် Fishtail Braid
စတိုင္က်က် Fishtail Braid
စတိုင္က်က် Fishtail Braid

ပုလဲကြန္ဒိုမွာ အသစ္ဖြင့္ထားတဲ့ OUTER ROOM ဆိုတဲ့ဆိုင္ေလးကို သြားဦးမွပါ။

ပုလဲကြန္ဒိုမွာ အသစ္ဖြင့္ထားတဲ့ OUTER ROOM ဆိုတဲ့ဆိုင္ေလးကို သြားဦးမွပါ။

ေတြ႔ၿပီ … ဒီဆိုင္ပဲ။

တြ႔ၿပီ … ဒီဆိုင္ပဲ။

ဆိုင္ထဲ၀င္ၿပီး သူငယ္ခ်င္းေရာက္ၿပီလားရွာဦးမယ္။

ဆိုင္ထဲ၀င္ၿပီး သူငယ္ခ်င္းေရာက္ၿပီလားရွာဦးမယ္။

ငါတို႔ဘာေသာက္ၾကမလဲ။

ငါတို႔ဘာေသာက္ၾကမလဲ။

ငါ့ဆံပင္ပံုစံေလးလွလား။

ငါ့ဆံပင္ပံုစံေလးလွလား။

Corona ေလးဆြဲလိုက္ဦးမယ္။;) 😉

Corona ေလးဆြဲလိုက္ဦးမယ္။;) ;)

@OUTER ROOM Restaurant&Bar

09457571551

Room No(G-1,3)Ground FL,BuildingA,Peal Condminium,Kabaraye Pagoda Road.

Facebook >> https://www.facebook.com/RestaurantBar-Outerroom-Yangon-233258867078953/