ရုံးတက္ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ ဆံပင္စည္းနည္း

0

ေခါင္းရႈပ္စရာမ်ားသည့္ ရုံးကိစၥေတြႀကားမွာ ဆံပင္ကိုေသသပ္စြာ စည္းနည္းဟာလဲ ေခါင္းရႈပ္အနည္းငယ္သပ္သာေစပါတယ္ ဒါ႔ေျကာင့္ဆံပင္စည္းနည္းအဆင့္ဆင့္ေလးကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ဂုတ္ေထာက္ေလးႏွင့္ ရုံးတက္မည့္ပ်ိဳေမေလးက ျပဳလုပ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဆံပင္ဂုတ္ေထာက္ေလးႏွင့္ ရုံးတက္မည့္ပ်ိဳေမေလးက ျပဳလုပ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို ေဘးခြဲ၍ ညာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို စည္းပါ။

ဆံပင္ကို ေဘးခြဲ၍ ညာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို စည္းပါ။

ဘဲဥပုံကြင္းတံကို အသုံးျပဳပါမည္။

ဘဲဥပုံကြင္းတံကို အသုံးျပဳပါမည္။

ဘဲဥပုံကြင္းထဲသို႔ ဆံပင္ကို ထည့္ပါ။

ဘဲဥပုံကြင္းထဲသို႔ ဆံပင္ကို ထည့္ပါ။

ဆံပင္ကိုဆြဲထုတ္လိုက္ျပီးျဖစ္ပါသည္။

ဆံပင္ကိုဆြဲထုတ္လိုက္ျပီးျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္တစ္လႊာကို ထပ္ယူ၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

 ေနာက္တစ္လႊာကို ထပ္ယူ၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဘဲဥပုံကြင္းထဲသို႔ ဆံပင္ကို ထည့္ပါ။

ဘဲဥပုံကြင္းထဲသို႔ ဆံပင္ကို ထည့္ပါ။

ဆံပင္ကိုဆြဲထုတ္လိုက္ျပီးျဖစ္ပါသည္။

ဆံပင္ကိုဆြဲထုတ္လိုက္ျပီးျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္တစ္လႊာကို ထပ္ယူ၍ ေဘးတစ္ေစာင္းပုံစံ စည္းပါ။

 ေနာက္တစ္လႊာကို ထပ္ယူ၍ ေဘးတစ္ေစာင္းပုံစံ စည္းပါ။

ဘဲဥပုံကြင္းထဲသို႔ ဆံပင္ကို ထည့္ပါ။

ဘဲဥပုံကြင္းထဲသို႔ ဆံပင္ကို ထည့္ပါ။

ဆံပင္ကိုဆြဲထုတ္လိုက္ျပီးျဖစ္ပါသည္။

ဆံပင္ကိုဆြဲထုတ္လိုက္ျပီးျဖစ္ပါသည္။

ေရွ႕ဆံပင္ကို ယူပါမည္။

 ေရွ႕ဆံပင္ကို ယူပါမည္။

ေနာက္ဘက္သို႔ယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ေနာက္ဘက္သို႔ယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ရုံးတက္ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ ဆံပင္စည္းနည္း
ရုံးတက္ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ ဆံပင္စည္းနည္း
ရုံးတက္ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ ဆံပင္စည္းနည္း

နံပတ္၅၇ ဘတ္စ္ကားက ရုံးကိုတန္းေရာက္လို႔ အဆင္ေျပတယ္ေလ။

နံပတ္၅၇ ဘတ္စ္ကားက ရုံးကိုတန္းေရာက္လို႔ အဆင္ေျပတယ္ေလ။

ဘတ္စ္ကားမလာလို႔ ထိုင္ေစာင့္ေနရတယ္ ေတာ္ေသးလူရွင္းေနလို႔ထိုင္စရာေလးရတယ္။

Busကားေစာင့္ေနစဥ္

ေဟာ ဘတ္စ္ကားလာျပီ၊ ျမန္ျမန္ထျပီးေနရာရေအာင္တက္မွ နို႔မို႔ေနရာကမရဘူး။

Busကားေပၚအတက္

ရုံးကိုေရာက္ဖို႔ ေလွကားကထပ္တက္ရျပန္ျပီ။

ရံုးသို႔အသြား

ဒီလိုဆံပင္ေလးစည္းလာေတာ႔ ဘတ္စ္ကားတိုးစီးရလဲ ဆံပင္ပုံမပ်က္ဘူးေလ။

ရံုးေလွကားတြင္