လူသိမ်ားတဲ့waterfallရဲ႕တစ္၀က္ပံုစံေလးပါ။

0

အခုလူသိမ်ားတဲ့waterfallရဲ႕ပံုစံအသစ္ေလးကိုရွင္းျပပါမယ္။
အခုတစ္ခါေတာ့တစ္၀တ္စီေပါ့။ ေနာက္ဆံုးမွာ Accessoriesမ်ားနဲ႕အလွဆင္တဲ့ပံုစံေလးပါ။
အရင္ဆံုးအေျခခံwaterfallကိုURLကေနၾကည့္၍မွတ္သားပါ။
>> အေမရိကားမွာလူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ Waterfall ဆံပင္ပံုစံေလးပါ။ အခုခ်ိန္ထိလဲေခတ္စားေနစဲ

Blog006_01

Blog006_02

Blog006_03

Blog006_04

Blog006_05

Blog006_06

Blog006_07

Blog006_09

Blog006_10

Blog006_11

Blog006_12

ၿပီးပါၿပီ။ !!

Blog006_13

Blog006_14