Heart Shape Hair Design

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ားျပဳလုပ္၇လြယ္ကူေသာ ဆံပင္ပံုစံ Heart Shape Hair Design အသစ္ေလးျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးကို ေအာက္အထိဆက္က်စ္သြားပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးကို ေအာက္အထိဆက္က်စ္သြားပါမည္။

ဖြပါမည္။

ဖြပါမည္။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ ဖြၿပီးသားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

နာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ ဖြၿပီးသားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ေခ်ာင္းကို အေနာက္သို႔ယူ၍ သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ေခ်ာင္းကို အေနာက္သို႔ယူ၍ သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ထားေသာ ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ထားေသာ ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။

ကြင္းတံကိုယူပါမည္။

ကြင္းတံကိုယူပါမည္။

ကြင္းတံကိုက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ႀကားထဲကိုစိုက္လိုက္ပါမည္။

ကြင္းတံကိုက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ႀကားထဲကိုစိုက္လိုက္ပါမည္။

ကြင္းထဲမွေန၍ ဆံပင္ကိုဆြဲယူလိုက္ပါမည္။

ကြင္းထဲမွေန၍ ဆံပင္ကိုဆြဲယူလိုက္ပါမည္။

ေအာက္ကိုဆြဲခ်လိုက္ပါမည္။

အာက္ကိုဆြဲခ်လိုက္ပါမည္။

ေနာက္ထပ္ယူထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ လက္ကိုလွ်ိဳသြင္းလိုက္ပါမည္။

နာက္ထပ္ယူထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ လက္ကိုလွ်ိဳသြင္းလိုက္ပါမည္။

ဆံပင္အစကိုအျပင္ကို ေရာက္ေအာင္ဆြဲထုတ္ပါ။

ဆံပင္အစကိုအျပင္ကို ေရာက္ေအာင္ဆြဲထုတ္ပါ။

ေအာက္ဘက္သို႔ အစကိုဆြဲခ်လိုက္ပါမည္။

အာက္ဘက္သို႔ အစကိုဆြဲခ်လိုက္ပါမည္။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္းလုပ္ပါမည္။

နာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္းလုပ္ပါမည္။

ဆြဲထုတ္လိုက္ေသာ အစႏွစ္ဖက္ကို သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

ဆြဲထုတ္လိုက္ေသာ အစႏွစ္ဖက္ကို သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါသည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါသည္။

ဆံပင္တြင္ အလွဆင္လိုက္ပါမည္။

ဆံပင္တြင္ အလွဆင္လိုက္ပါမည္။

Heart Shape Hair Design
Heart Shape Hair Design
Heart Shape Hair Design