သတို႔သမီးအပြဆံထုံး

0

YUYU BEAUTY ရဲ႕ပ်ဳိေမေလးမ်ားအတြက္ ရိုးရိုးေလးႏွင့္လွပေသာ သတို႔သမီးအပြဆံထုံး
ေလးကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

 ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

သားေရကြင္းစည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္မွ လက္လွ်ို၍ဆံပင္ကိုယူပါ။

သားေရကြင္းစည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္မွ လက္လွ်ို၍ဆံပင္ကိုယူပါ။

ေအာက္ဘက္သို႔ဆြဲထုတ္ပါ။

 ေအာက္ဘက္သို႔ဆြဲထုတ္ပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကို ယူပါမည္။.

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကို ယူပါမည္။

ညာဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွဆံပင္ကို ယူပါမည္။

ညာဘက္မွဆံပင္ကို ယူပါမည္။

ဖြေပးပါ။

ဖြေပးပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္ကို အယွက္ပုံစံျပဳလုပ္ေပးပါ။

က်န္ဆံပင္ကို အယွက္ပုံစံျပဳလုပ္ေပးပါ။

တစ္စကိုယူ၍ လိမ္ပါ။

တစ္စကိုယူ၍ လိမ္ပါ။

ဖြေပးပါ။

ဖြေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္တစ္စကိုယူ၍ လိမ္ပါ။

က်န္တစ္စကိုယူ၍ လိမ္ပါ။

ဖြေပးပါ။

ဖြေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။

လွပေသာ ညေနခင္းသတို႔သမီးအပြဆံထုံးေလး ရရွိပါျပီ။
လွပေသာ ညေနခင္းသတို႔သမီးအပြဆံထုံးေလး ရရွိပါျပီ။
လွပေသာ ညေနခင္းသတို႔သမီးအပြဆံထုံးေလး ရရွိပါျပီ။