၂ ေၾကာင္းထိုးပန္းကပ္ဆံထံုး။

0

ဆရာမမ်ားနွင့္ဆံထံုးထံုးရသည္ကိုၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာပ်ိဳေမတို႔တြက္ ျမန္မာဆန္ဆန္ရိုးရိုးရွင္းရွင္းေလးနဲ႔စတိုင္လ္က်လွပေစမည့္ ၂ ေၾကာင္းထိုးပန္းကပ္ဆံထံုးေလးကိုမိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

 ေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

 ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေရာက်စ္ပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေရာက်စ္ပါမယ္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေသာဆံပင္နွင့္ေရာစည္းပါမယ္။

 ေအာက္မွက်န္ေသာဆံပင္နွင့္ေရာစည္းပါမယ္။

ဆံပင္ကို ၂ ျခမ္းခြဲပါမယ္။

ဆံပင္ကို ၂ ျခမ္းခြဲပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွယူထားေသာဆံပင္ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွယူထားေသာဆံပင္ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို ညာဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို ညာဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ပါမယ္။

အဆံုးထိဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

အဆံုးထိဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

၂ ေၾကာင္းထိုးက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးေအာက္တြင္ေခြေပးပါမယ္။

၂ ေၾကာင္းထိုးက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးေအာက္တြင္ေခြေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

၂ ေၾကာင္းထိုးပန္းကပ္ဆံထံုး။
၂ ေၾကာင္းထိုးပန္းကပ္ဆံထံုး။
၂ ေၾကာင္းထိုးပန္းကပ္ဆံထံုး။