က်စ္ဆံၿမီးပံုစံ Hair Design

0

ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူၿပီး ဆန္းသစ္လွပေသာ က်စ္ဆံၿမီွးပံုစံ Hair design အသစ္ေလးကို ပ်ိဳေမေလးမ်ား လွပေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပဳလုပ္ပံုကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကို ေဘးကိုယူ၍ တစ္လႊာကို သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကို ေဘးကိုယူ၍ တစ္လႊာကို သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

စည္းထားေသာဆီမွ ဆံပင္အနည္းကို ယူလိုက္ပါမည္။

စည္းထားေသာဆီမွ ဆံပင္အနည္းကို ယူလိုက္ပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ပတ္လိုက္ၿပီး ကလစ္ထိုးပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ပတ္လိုက္ၿပီး ကလစ္ထိုးပါမည္။

အေနာက္တြင္ က်န္ေသာ ဆံပင္အားလံုးကိုစု၍ သေရကြင္းစည္းပါမည္။

အေနာက္တြင္ က်န္ေသာ ဆံပင္အားလံုးကိုစု၍ သေရကြင္းစည္းပါမည္။

အေရွ႕မွဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါလိုက္မည္။

အေရွ႕မွဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါလိုက္မည္။

အေနာက္မွဆံပင္ကိုခြဲထားေသာ ဆံပင္ထဲကိုထည့္၍ သေရကြင္းစည္းပါမည္။

အေနာက္မွဆံပင္ကိုခြဲထားေသာ ဆံပင္ထဲကိုထည့္၍ သေရကြင္းစည္းပါမည္။

အေရွ႕မွဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါမည္။

အေရွ႕မွဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါမည္။

အေနာက္မွဆံပင္ကို ခြဲထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ထည့္၍ သေရကြင္းစည္းပါမည္။

အေနာက္မွဆံပင္ကို ခြဲထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ထည့္၍ သေရကြင္းစည္းပါမည္။

အေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။

အေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။

သေရကြင္းစည္းပါမည္။

သေရကြင္းစည္းပါမည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။

ပန္းကို ဆံပင္အဖ်ားနားတြင္ထိုးလိုက္ပါမည္။

ပန္းကို ဆံပင္အဖ်ားနားတြင္ထိုးလိုက္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီးပံုစံ Hair Design