Braid Hair Design တစ္၀က္ဆံထံုး။

0

ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူၿပီး ဆန္းသစ္လွပေသာ Hair design အသစ္ေလးကို ပ်ိဳေမေလးမ်ား လွပေစရန္ရည္ရြယ္၍ ျပဳလုပ္ပံုကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမည္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမည္။

ဘယ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။

ဘယ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ပူးပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ပူးပါမည္။

ျပန္က်စ္လိုက္ပါမည္။

ပန္က်စ္လိုက္ပါမည္။

ညာဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ညာဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ပူးပါမည္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ပူးပါမည္။

ျပန္က်စ္လိုက္ပါမည္။

ပန္က်စ္လိုက္ပါမည္။

ဆံပင္ကိုေဘးမွဆြဲမယူေတာ့ဘဲဆက္က်စ္ပါမည္။

ဆံပင္ကိုေဘးမွဆြဲမယူေတာ့ဘဲဆက္က်စ္ပါမည္။

အဆံုးထိက်စ္သြားၿပီး သေရကြင္းစည္းပါမည္။

အဆံုးထိက်စ္သြားၿပီး သေရကြင္းစည္းပါမည္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြပါမည္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ၿပီး ဖြၿပီးၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ၿပီး ဖြၿပီးၿပီ ျဖစ္ပါသည္

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းအေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားသလို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ၿပီး ဖြပါမည္။

နာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းအေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားသလို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ၿပီး ဖြပါမည္။

အေနာက္တြင္ က်န္ေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

အေနာက္တြင္ က်န္ေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

သေရကြင္းစည္းရာတြင္ ဆံပင္ကို အကုန္မဆဲြထုတ္ပဲထားပါမည္။

သေရကြင္းစည္းရာတြင္ ဆံပင္ကို အကုန္မဆဲြထုတ္ပဲထားပါမည္။

ေနာက္တစ္ခါထပ္စည္းၿပီးကြင္းပံုစံျဖစ္ေအာင္ လုပ္ပါမည္။

နာက္တစ္ခါထပ္စည္းၿပီးကြင္းပံုစံျဖစ္ေအာင္ လုပ္ပါမည္။

ဆံပင္ကိုကြင္းပံုစံျဖစ္ေအာင္သေရကြင္းစည္းရာတြင္ ဆံပင္အကုန္လံုးကိုမဆဲြထုတ္ပဲထားပါမည္။

ဆံပင္ကိုကြင္းပံုစံျဖစ္ေအာင္သေရကြင္းစည္းရာတြင္ ဆံပင္အကုန္လံုးကိုမဆဲြထုတ္ပဲထားပါမည္။

ကြင္းပံုစံရၿပီျဖစ္သည္။

ကြင္းပံုစံရၿပီျဖစ္သည္။

ပို၍လွပေစရန္ ကလစ္ျဖင့္ ထိုးလိုက္ပါမည္။

ပို၍လွပေစရန္ ကလစ္ျဖင့္ ထိုးလိုက္ပါမည္။

တစ္ဖက္တြင္ရွိေသာက်စ္ဆံၿမီွးကို ယူပါမည္။

တစ္ဖက္တြင္ရွိေသာက်စ္ဆံၿမီွးကို ယူပါမည္။         

က်စ္ဆံၿမီွးကို ဆံထံုးေပၚတြင္ပတ္ၿပီး ကလစ္ထိုးပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးကို ဆံထံုးေပၚတြင္ပတ္ၿပီး ကလစ္ထိုးပါမည္။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း ဆံထံုးေအာက္မွ ယူပါမည္။

နာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း ဆံထံုးေအာက္မွ ယူပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးကို ဆံထံုးေပၚတြင္ပတ္လိုက္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးကို ဆံထံုးေပၚတြင္ပတ္လိုက္ပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

Braid Hair Design တစ္၀က္ဆံထံုး။
Braid Hair Design တစ္၀က္ဆံထံုး။
Braid Hair Design တစ္၀က္ဆံထံုး။