လြယ္ကူသက္သာတဲ့ ဆံပင္ပံုစံေလးနဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

0

ဒီတစ္ေခါက္တင္ျပမယ့္ ပံုစံေလးကိုမွတ္သားရင္း အရင္တစ္ေခါက္က ဆံပင္ပံုစံေလးကိုလဲမွတ္မိမယ္ထင္ပါတယ္။
ခက္ခဲတယ္လို႔ထင္ရေပမယ့္ လြယ္ကူတဲ့hair styleေလးမို႔ သူငယ္ခ်င္းေတြကိုလဲမွ်ေ၀လိုက္ပါေနာ္။

BLOG003_01

BLOG003_02

BLOG003_03

BLOG003_04

BLOG003_05

BLOG003_06

BLOG003_08

BLOG003_09

BLOG003_10

BLOG003_11

BLOG003_13

BLOG003_14

BLOG003_15

BLOG003_16

ျပည့္စံုသြားပါၿပီ။ ***

BLOG003_17

ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ဆံထိုးထဲမွဆံပင္မ်ားကို အနည္းငယ္ ဖြလိုက္ပါ။

BLOG003_19

ကြဲျပားျခားနားတဲ့ပံုစံသစ္ေလးေပါ့

BLOG003_20