နွစ္ထပ္ hair design

0

ပ်ဳိေမမ်ားအတြက္ ရိုးရိုးေလးနဲ ့ ဆန္းသစ္ေသာ နွစ္ထပ္ hair design အသစ္ေလးနဲ ့ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

အေရွ့မွ ဆံပင္တစ္၀က္ကို အေနာက္ကို ဆြဲယူျပီး သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

အေရွ့မွ ဆံပင္တစ္၀က္ကို အေနာက္ကို ဆြဲယူျပီး သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

သေရကြင္းစည္းျပီးပါျပီ။

သေရကြင္းစည္းျပီးပါျပီ။

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို လိမ္လိုက္ပါမည္။

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို လိမ္လိုက္ပါမည္။

လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အေပၚသို ့ပတ္တင္ပါမည္။

လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အေပၚသို ့ပတ္တင္ပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါသည္။

ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါသည္။

ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာတြင္ ထိုးနိုင္ပါသည္။

ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာတြင္ ထိုးနိုင္ပါသည္။

နွစ္ထပ္ hair design
နွစ္ထပ္ hair design
နွစ္ထပ္ hair design