လိပ္ျပာပံု ဆံပင္စည္းနည္း။

0

ခ်စ္စရာေကာင္းျပီး လြယ္ကူေသာ လိပ္ျပာပံု ဆံပင္စည္းနည္းေလးကို ပ်ိဳေမေလးမ်ားနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို ၃ ပံု၃ ပံု ခန္႔ခ်န္ပါမယ္။
ဆံပင္ကို ၃ ပံု၃ ပံု ခန္႔ခ်န္ပါမယ္။
သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။
သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ေအာက္မွခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမယ္။
ေအာက္မွခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းကို ယူပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းကို ယူပါမယ္။
အေပၚဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမယ္။
အေပၚဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမယ္။
ေအာက္မွယူထားေသာဆံပင္ကို အေပၚဆံပင္ထဲသို႔ ထည့္ပါမယ္။
ေအာက္မွယူထားေသာဆံပင္ကို အေပၚဆံပင္ထဲသို႔  ထည့္ပါမယ္။
ေအာက္မွျပန္ထုတ္ပါမယ္။
ေအာက္မွျပန္ထုတ္ပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းကို ယူပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းကို ယူပါမယ္။
အေပၚခြဲထားေသာ ဆံပင္ထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။
အေပၚခြဲထားေသာ ဆံပင္ထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။
ပံုတြင္ျပထားသည့္ ျပဳလုပ္ပါမယ္။
ပံုတြင္ျပထားသည့္ ျပဳလုပ္ပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။

လိပ္ျပာပံု ဆံပင္စည္းနည္း။
လိပ္ျပာပံု ဆံပင္စည္းနည္း။
လိပ္ျပာပံု ဆံပင္စည္းနည္း။