ႏွစ္ထပ္ဆံပင္ fancy design

0

ထသြားထလာသြားသည့္အခါတြင္လည္း လြယ္ကူကာ အေထြအထူးလုပ္စရာမလိုေသာ ဆံပင္ပံုစံအသစ္ေလးကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို တစ္၀က္ခြဲ၍သားေရႀကိဳးျဖင့္စုစည္းပါ။
ဆံပင္ကို တစ္၀က္ခြဲ၍သားေရႀကိဳးျဖင့္စုစည္းပါ။
စုစည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုအေပၚသို႔မတင္ကာ က်န္တဲ့ေအာက္အလႊာကို ႏွစ္ဖက္ခြဲပါ
စုစည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုအေပၚသို႔မတင္ကာ က်န္တဲ့ေအာက္အလႊာကို ႏွစ္ဖက္ခြဲပါ
စုစည္းထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ ကြင္းကိုယူကာအေပၚကေနေအာက္ကို အလယ္တည့္တည့္မွထိုးလိုက္ပါ။
စုစည္းထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ ကြင္းကိုယူကာအေပၚကေနေအာက္ကို အလယ္တည့္တည့္မွထိုးလိုက္ပါ။
စည္းထားေသာ အေပၚဆံပင္ကို ကြင္းထဲသို႔ထည့္ပါ။
စည္းထားေသာ အေပၚဆံပင္ကို ကြင္းထဲသို႔ထည့္ပါ။
ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို ေအာက္ကို ဆြဲခ်ပါ။
ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို ေအာက္ကို ဆြဲခ်ပါ။

ကြင္းကို အလယ္တြင္ထိိုးကာ အလယ္ခြဲထားေသာ ေအာက္အလႊာဆံပင္မွ တျခမ္းကိုကြင္းထဲသို႕ထည့္ပါ။
ကြင္းကို အလယ္တြင္ထိိုးကာ အလယ္ခြဲထားေသာ ေအာက္အလႊာဆံပင္မွ တျခမ္းကိုကြင္းထဲသို႕ထည့္ပါ။
ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို ဆြဲထုတ္ပါ။
ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို ဆြဲထုတ္ပါ။
က်န္ေသာတျခမ္းကို ကြင္းထဲထည့္ပါ။
က်န္ေသာတျခမ္းကို ကြင္းထဲထည့္ပါ။
ကြင္းထဲထည့္ၿပီး ဆံပင္ကို အျပင္သို႔ဆြဲထုတ္ပါ။
ကြင္းထဲထည့္ၿပီး ဆံပင္ကို အျပင္သို႔ဆြဲထုတ္ပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။

 ႏွစ္ထပ္ဆံပင္ fancy design
 ႏွစ္ထပ္ဆံပင္ fancy design
 ႏွစ္ထပ္ဆံပင္ fancy design