ငါးရိုးက်စ္ဆံၿမီး တလႊာစည္းနည္း

0

ရိုးရိုးေလးနဲ႔ လွတာမွႀကိုက္ႏွစ္သက္ေသာ ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ပုံအဆင့္ဆင့္ကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

က်စ္ဆံၿမီွးကို စက်စ္ပါမည္။
ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းပါ။
ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းပါ။
ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
ညာဘက္မွ ဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ ၾကက္ေျခခတ္ပုံစံျဖစ္သြားပါမည္။
ညာဘက္မွ ဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ  ၾကက္ေျခခတ္ပုံစံျဖစ္သြားပါမည္။
ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍ ဘယ္ဘက္ဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။
ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍ ဘယ္ဘက္ဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။
ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
ညာဘက္မွဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။
ညာဘက္မွဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။

ဆံပင္အေပၚတလႊာကုန္သည္အထိ က်စ္ၿပီး တ၀က္ေလာက္တြင္ သားေရကြင္းၿဖင့္ စည္းပါမည္။
Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
ပန္းပြင့္ေလးကို ထိုးေပးပါမည္။
ပန္းပြင့္ေလးကို ထိုးေပးပါမည္။

ရိုးရိုးေလးႏွင့္လွေသာ ငါးရိုးက်စ္ဆံၿမီး တလႊာစည္းနည္း ကို ေတြ႔ျမင္ရပါၿပီ။
ရိုးရိုးေလးႏွင့္လွေသာ ငါးရိုးက်စ္ဆံၿမီး တလႊာစည္းနည္း ကို ေတြ႔ျမင္ရပါၿပီ။