ဖဲျပား ဆံထုံး

0

လုပ္ရလြယ္ကူေသာ ဖဲျပားဆံထုံးေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားႀကိဳက္ႏွစ္သက္၍ လိုက္လုပ္ႏိုင္ေစရန္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကို ခပ္ျမင့္ျမင့္ပိုနီေတး စည္းပါမည္။
ဒိုးနပ္ကြင္းကို အသုံးျပဳပါမည္။
ဒိုးနပ္ကြင္းကို အသုံးျပဳပါမည္။
ဒိုးနပ္ကြင္းျဖင့္ ဆံပင္စည္းပါမည္။
ဒိုးနပ္ကြင္းျဖင့္ ဆံပင္စည္းပါမည္။

ဆံပင္ကို ၃ပိုင္းခြဲ၍ လက္၃လုံးစီျခား၍ သားေရကြင္းစည္းပါမည္။
ေနာက္ထပ္ဆံပင္ကိုလဲ လက္၃လုံးစီျခား၍ သားေရကြင္းစည္းပါမည္။
ေနာက္ထပ္ဆံပင္ကိုလဲ လက္၃လုံးစီျခား၍ သားေရကြင္းစည္းပါမည္။
ဆံပင္ကုန္သည္အထိ စည္းေပးပါ။
ဆံပင္ကုန္သည္အထိ စည္းေပးပါ။
ဆံပင္အလည္သားမ်ားကို ဆြဲ၍ဖြေပးပါ။
ဆံပင္အလည္သားမ်ားကို ဆြဲ၍ဖြေပးပါ။
စည္းထားေသာဆံပင္မ်ားက ိုဒိုးနပ္ကြင္းႏွင့္ကပ္လ်က္တြင္ မိမိႏွစ္သက္သလိုထား၍ ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ထိုးေပးပါ။
စည္းထားေသာဆံပင္မ်ားက ိုဒိုးနပ္ကြင္းႏွင့္ကပ္လ်က္တြင္  မိမိႏွစ္သက္သလိုထား၍ ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ထိုးေပးပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာ fancy ပစၥည္းကို အသုံးျပဳေပးပါ။
Fancyျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
Fancyျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

Fancyေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ထားေသာ ဖဲျပားဆံထုံးေလးကို ရရွိပါျပီ။
Fancyေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ထားေသာ ဖဲျပားဆံထုံးေလးကို ရရွိပါျပီ။
Fancyေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ထားေသာ ဖဲျပားဆံထုံးေလးကို ရရွိပါျပီ။