ႀကိဳးလိမ္အေခြဆံထံုး

0

ပ်ဳိေမမ်ား အတြက္လြယ္ကူစြာလွပေစနိုင္သည့္ ႀကိဳးလိမ္အေခြဆံထံုးေလးကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္္။

ဘယ္ဘက္ေဘးမွဆံပင္ကိုလိမ္ယူ၍ကလစ္ထိုးပါ။
ဘယ္ဘက္ေဘးမွဆံပင္ကိုလိမ္ယူ၍ကလစ္ထိုးပါ။
ညာဘက္မွဆံပင္ကိုလည္းလိမ္ယူ၍ကလစ္ထိုးပါ။
ညာဘက္မွဆံပင္ကိုလည္းလိမ္ယူ၍ကလစ္ထိုးပါ။

ေအာက္တြင္က်ေနေသာဆံပင္ထဲမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍လိမ္ပါ။
ေအာက္တြင္က်ေနေသာဆံပင္ထဲမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍လိမ္ပါ။
အေခြလုပ္ပါ။
အေခြလုပ္ပါ။
အေခြလုပ္၍ကလစ္ထိုးပါ။
အေခြလုပ္၍ကလစ္ထိုးပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ႀကိဳးလိမ္အေခြဆံထံုး