ရိုးရိုး ဆံထံုးပံု။

0

ပ်ဳိေမမ်ားအတြက္ပဲြေနပဲြထိုင္အတြက္ပိုမို အဆင္ေျပေစနိုင္သည့္ ေနာက္တဲြဆံထံုးေလးနွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကိုအေရွ႕နွင့္အေေနာက္ႏွစ္ပိုင္းခဲြပါ။
ဆံပင္ကိုအေရွ႕နွင့္အေေနာက္ႏွစ္ပိုင္းခဲြပါ။

ေနာက္ခဲြထားေသာအပိုင္းကိုသံုးေခ်ာင္း က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။
ေနာက္ခဲြထားေသာအပိုင္းကိုသံုးေခ်ာင္း က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။
ဆံုးေအာင္က်စ္ျပီးအလည္တည့္တည့္ကိုယူျပီး အတြင္းထဲထိုးသြင္းလိုက္ပါ။
ဆံုးေအာင္က်စ္ျပီးအလည္တည့္တည့္ကိုယူျပီး အတြင္းထဲထိုးသြင္းလိုက္ပါ။
ထိုးသြင္းလိုက္ေသာက်စ္ဆံျမွီးကိုျပန္ဆဲြဆန္႔လိုက္ပါ။
ထိုးသြင္းလိုက္ေသာက်စ္ဆံျမွီးကိုျပန္ဆဲြဆန္႔လိုက္ပါ။
အေပၚသို႔ျပန္တင္ျပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
အေပၚသို႔ျပန္တင္ျပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ပိုခ်န္ေသာဆံပင္ကိုလည္း ကလစ္နဲ႔ထိုး၍ျပန္ေခါက္သြင္းလိုက္ပါ။
ပိုခ်န္ေသာဆံပင္ကိုလည္း ကလစ္နဲ႔ထိုး၍ျပန္ေခါက္သြင္းလိုက္ပါ။

အေရွ႕မွခ်န္ထားသည့္ဆံပင္တခုကိုအနည္းငယ္ခဲြယူကာဆံထံုးအထက္ေပၚတြင္
အေရွ႕မွခ်န္ထားသည့္ဆံပင္တခုကိုအနည္းငယ္ခဲြယူကာဆံထံုးအထက္ေပၚတြင္  ျပန္တင္၍ကလစ္ထိုးပါ။
ျပန္တင္၍ကလစ္ထိုးပါ။
ဒုတိယတခုကိုလည္းပထမကဲ႔ျပဳလုုပ္ပါ။
ဒုတိယတခုကိုလည္းပထမကဲ႔ျပဳလုုပ္ပါ။
ဒုတိယတခုကိုလည္းပထမကဲ႔ျပဳလုုပ္ပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ရိုးရိုး ဆံထံုးပံု။
ရိုးရိုး ဆံထံုးပံု။