၂ေခ်ာင္းထိုးအပြက်စ္နည္း။

0

ပ်ဳိေမမ်ားအတြက္လွပတင့္တယ္ေစျပီး လူငယ္လဲဆန္၍ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလဲျဖစ္သည့္ ၂ေခ်ာင္းထိုးအပြက်စ္နည္းေလးကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

အလယ္မွေန၍ ဆံပင္ကို ၂ပိုင္းခြဲပါမည္။
ခြဲထားေသာဆံပင္၏ ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ယူပါမည္။
ခြဲထားေသာဆံပင္၏ ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ယူပါမည္။

ညာဘက္ျခမ္းမွ အနည္းငယ္ ယူထားေသာ ဆံပင္ကိုဘယ္ဘက္ကိုပို႔၍  ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ ညာဘက္ကို ပို႕ေပးရပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ အနည္းငယ္ ယူထားေသာဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ကိုပို႔၍ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ ညာဘက္ကို ပို႕ေပးရပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ အနည္းငယ္ ယူထားေသာဆံပင္ကို  ဘယ္ဘက္ကိုပို႔၍ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ ညာဘက္ကို ပို႕ေပးရပါမည္။
အထက္ပါအတိုင္း ဆက္လက္၍ လုပ္ေဆာင္ေပးပါ။
အထက္ပါအတိုင္း ဆက္လက္၍ လုပ္ေဆာင္ေပးပါ။

ဆံပင္ကိုအဆုံးထိ က်စ္ေပးပါ။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို တခုစီျခား၍ ဖြေပးပါ။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို တခုစီျခား၍ ဖြေပးပါ။
ဆံပင္အဖ်ားထိဖြေပးပါ။
ဆံပင္အဖ်ားထိဖြေပးပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာ fancy ကို အသုံးျပဳေပးႏိုင္ပါသည္။
ျပီးျပည့္စံုေသာ ၂ေခ်ာင္းထိုးအပြက်စ္နည္းကို ရရွိပါျပီ။
ျပီးျပည့္စံုေသာ ၂ေခ်ာင္းထိုးအပြက်စ္နည္းကို ရရွိပါျပီ။