တစ္ျခမ္းေစာင္းမုန္႔ႀကိဳးလိမ္စည္းနည္း

0

အျပင္သြားတာျဖစ္ျဖစ္ အလွဴပြဲဘဲျဖစ္ျဖစ္ ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ လြယ္ကူၿပီးအခ်ိန္သက္သာေသာ တစ္ျခမ္းေစာင္းမုန္႔ႀကိဳးလိမ္စည္းနည္းေလးကို
အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

ကိုယ္လက္သန္ရာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍ ၂ခုထပ္ခြဲပါမည္။
ခြဲထားေသာဆံပင္၂ခုမွ ေအာက္ဘက္မွဆံပင္ကို အေပၚသို႔ပို႔ၿပီး မုန္႔ႀကိဳးလိမ္က်စ္ေပးရပါမည္။
ခြဲထားေသာဆံပင္၂ခုမွ ေအာက္ဘက္မွဆံပင္ကို အေပၚသို႔ပို႔ၿပီး မုန္႔ႀကိဳးလိမ္က်စ္ေပးရပါမည္။

ထိပ္ဘက္မွဆံပင္ကိုယူ၍ ေအာက္ဘက္မွက်စ္ထားေသာ ဆံပင္အစနွင့္ေပါင္း၍ ထပ္ထပ္ၿပီးက်စ္ေပးသြားရပါမည္။
ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း တျခမ္းေစာင္း၍ အဆုံးထိ က်စ္ေပးသြားရပါမည္။
ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း တျခမ္းေစာင္း၍ အဆုံးထိ က်စ္ေပးသြားရပါမည္။

.ေအာက္ဘက္တြင္ က်န္ရွိေနသည့္ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုလည္း အေပၚမွယူထားသည့္ ဘက္ျခမ္းတြင္ ထားေပးပါ။
ထို႔ေနာက္ အေပၚမွက်စ္ထားေသာ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ဆံပင္ႏွင့္ပတ္ပါ။
ထို႔ေနာက္ အေပၚမွက်စ္ထားေသာ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ဆံပင္ႏွင့္ပတ္ပါ။
အဆုံးထိပတ္၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္ စည္းေပးပါ။
အဆုံးထိပတ္၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္ စည္းေပးပါ။

မိမိျကိုက္ႏွစ္သက္ရာ အဆင္တန္ဆာကိုအသုံးျပဳေပးလိုက္ပါက လွပ၍ရိုးရွင္းေသာ တစ္ျခမ္းေစာင္းမုန္႔ႀကိဳးလိမ္စည္းနည္းေလးျပီးျပည့္စုံပါျပီရွင္။
မိမိျကိုက္ႏွစ္သက္ရာ အဆင္တန္ဆာကိုအသုံးျပဳေပးလိုက္ပါက လွပ၍ရိုးရွင္းေသာ တစ္ျခမ္းေစာင္းမုန္႔ႀကိဳးလိမ္စည္းနည္းေလးျပီးျပည့္စုံပါျပီရွင္။