ေရညိွစိမ္းေရာင္ Eye shadow ျခယ္နည္း

0

ေရညိွစိမ္းေရာင္ႏွင့္အမဲေရာင္ကို ေရာစပ္ၿပီးျခယ္ထားတဲ့ eye shadow ျခယ္နည္းေလးဟာဆိုရင္ ေန႔ပြဲေရာ ညပြဲအတြက္ပါ အဆင္ေျပေစတဲ့အတြက္ အဆင့္ဆင့္ျခယ္နည္းေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

စုတ္တံျဖင့္shadowကို လိုသေလာက္ယူ၍ အေပၚမ်က္ခြံအျပည့္ ျခယ္ေပးပါ။
စုတ္တံျဖင့္shadowကို လိုသေလာက္ယူ၍ အေပၚမ်က္ခြံအျပည့္ ျခယ္ေပးပါ။
Eyeshadowကိုလိုသေလာက္ယူ၍ အေပၚမ်က္ခြံေထာင့္စြန္းတြင္ ျခယ္ေပးပါ။

Eyeshadowကိုလိုသေလာက္ယူ၍ အေပၚမ်က္ခြံေထာင့္စြန္းတြင္ ျခယ္ေပးပါ။
Eyeshadowကိုလိုသေလာက္ယူ၍ အေပၚမ်က္ခြံေထာင့္စြန္းတြင္ ျခယ္ေပးပါ။
Eyeshadowကိုလိုသေလာက္ယူ၍ အေပၚမ်က္ခြံေထာင့္စြန္းတြင္ ျခယ္ေပးပါ။

 ေရညိွစိမ္းေရာင္ Eye shadow ကိုအသုံးျပဳေပးရပါမည္။
Eyeshadowကိုလိုသေလာက္ယူ၍ အေပၚမ်က္ခြံေထာင့္စြန္းတြင္ ျခယ္ေပးပါ။
Eyeshadowကိုလိုသေလာက္ယူ၍ အေပၚမ်က္ခြံေထာင့္စြန္းတြင္ ျခယ္ေပးပါ။

.ေရႊေရာင္ Eye shadow ကိုအသုံးျပဳေပးရပါမည္။
Eyeshadowကိုလိုသေလာက္ယူ၍ မ်က္ခုံးေအာက္ဘက္တြင္ ျခယ္ေပးပါ။
Eyeshadowကိုလိုသေလာက္ယူ၍ မ်က္ခုံးေအာက္ဘက္တြင္ ျခယ္ေပးပါ။
စုတ္တံအၾကီးျဖင့္ Eyeshadow အေရာင္ညီေအာင္ ျပန္ျဖည္ေပးရပါမည္။
စုတ္တံအၾကီးျဖင့္ Eyeshadow အေရာင္ညီေအာင္ ျပန္ျဖည္ေပးရပါမည္။

Eye liner gel ကိုအသုံးျပဳေပးရပါမည္။
Eye linerကို မ်က္ခြံအတြင္းဘက္ႏွင္ ့ေအာက္မ်က္ခမ္း၂ခုစလုံးတြင္ျခယ္ေပးပါ။
Eye linerကို မ်က္ခြံအတြင္းဘက္ႏွင္ ့ေအာက္မ်က္ခမ္း၂ခုစလုံးတြင္ျခယ္ေပးပါ။
မ်က္လုံးေထာင့္တြင္အခြ်န္ပုံစံစဆြဲျပီး အဖ်ားကိုေကာ့သြားေသာပံုစံမ်ိဳး ဆြဲေပးရပါမည္။
မ်က္လုံးေထာင့္တြင္အခြ်န္ပုံစံစဆြဲျပီး အဖ်ားကိုေကာ့သြားေသာပံုစံမ်ိဳး ဆြဲေပးရပါမည္။

.မ်က္ေတာင္တုတပ္ဆင္ျပီးသြားခ်ိန္တြင္ လွပ၍ျပီးျပည့္စုံေသာ မ်က္၀န္းတစ္စုံကို ရရွိပါျပီ။
.မ်က္ေတာင္တုတပ္ဆင္ျပီးသြားခ်ိန္တြင္ လွပ၍ျပီးျပည့္စုံေသာ မ်က္၀န္းတစ္စုံကို ရရွိပါျပီ။
.မ်က္ေတာင္တုတပ္ဆင္ျပီးသြားခ်ိန္တြင္ လွပ၍ျပီးျပည့္စုံေသာ မ်က္၀န္းတစ္စုံကို ရရွိပါျပီ။

KATE designing eyebrow N EX-5
★Product name
KATE designing eyebrow N EX-5
★Description
အေရာင္၃ေရာင္ျဖင့္ အေမွာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ အေရာင္မ်ားရပါမည္။ ေပါင္ဒါကေတာ့ မ်က္ခံုးေမႊးကို သဘာ၀ပံုစံရရွိေစျပီး ႏွာေခါင္း၊ ၾကြက္သားႏွင့္ မ်က္လံုးမ်ားက သံုးဖက္ျမင္ ပံုစံျပဳလုပ္ေပးပါမည္။
★Price
$14.78
Mac Eyeliner Gel Rp8000
★Product name
Mac Eyeliner Gel Rp8000
★Description
အသံုးျပဳနည္း- ခဲတံကို အသံုျပဳလွ်င္ ခဲတံခၽြန္၍အသံုျပဳပါက အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ခဲတံျဖစ္ေစ eyeliner အရည္ျဖစ္ေစ မ်က္လံုးကို ပိတ္၍ ေျဖညင္စြာျဖင့္ အျပင္သို႔ ဆြဲထုတ္ရပါမည္။ မ်က္၀န္းအတြင္းပိုင္းတြင္ လိုင္းအတိုင္း မ်က္ခြံအျပင္ဖက္သို႔ ေျဖးညင္စြာ ဆြဲသြားပါ။ လုိင္နာ လုိင္းသည္ မ်က္ေတာင္ႏွင့္ နီးကပ္ႏိုင္သမွ် နီးကပ္စြာဆြဲသြားပါ။
★Price
$12