အစိမ္းႏုေရာင္ Smokey eye ျခယ္နည္း။

0

ပြဲေနပြဲထိုင္မ်ားျဖင့္ လိုက္ဖက္သင့္ေလွ်ာ္ေသာ Smokey eye ျခယ္နည္းေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

အစိမ္းေရာင္ Eyeshadow ကိုသံုးပါမယ္။
အစိမ္းေရာင္ eyeshadow ကိုမ်က္ခြံအျပည့္ျခယ္ပါမယ္။
အစိမ္းေရာင္ eyeshadow ကိုမ်က္ခြံအျပည့္ျခယ္ပါမယ္။

အညိဳေရာင္ Eyeshadow ကိုသံုးေပးပါမယ္။
အညိဳေရာင္ Eyeshadow ကိုမ်က္ခြံအရိုးေပၚတြင္ ျခယ္ေပးပါမယ္။
အညိဳေရာင္ Eyeshadow ကိုမ်က္ခြံအရိုးေပၚတြင္ ျခယ္ေပးပါမယ္။

အမဲေရာင္ Eyeshadow ကိုသံုးပါမယ္။
အမဲေရာင္ Eyeshadow ကို မ်က္ခြံေနာက္ပိုင္းတြင္ အနည္းငယ္ထည့္ျပီး ေျပျပစ္စြာျခယ္ေပးပါမယ္။
အမဲေရာင္ Eyeshadow ကို မ်က္ခြံေနာက္ပိုင္းတြင္ အနည္းငယ္ထည့္ျပီး ေျပျပစ္စြာျခယ္ေပးပါမယ္။

အစိမ္းႏုေရာင္ Smokey eye ျခယ္နည္း။
အစိမ္းႏုေရာင္ Smokey eye ျခယ္နည္း။

L.A 16 color eyeshadow palette
★Product name
L.A 16 color eyeshadow palette
★Description
၁၆ကြက္ပါေသာ ေတာက္ေတာက္ေျပာင္ေျပာင္ eyeshadow မ်ားမွ မ်က္ႏွာေကာက္ေၾကာင္းပံုေဖာ္ေပးေသာ အေရာင္မ်ားထိ မိမိစိတ္ၾကိဳက္လိုသလို ပံုေဖာ္ႏိုင္သည့္ တစ္ခုထဲတြင္အာလံုးပါ၀င္သည့္ပစည္းျဖစ္သည္။ ကတီပါသားကဲ့သို႔ ေခ်ာမြတ္အသားအေရမွသည္ သင့္မ်က္လံုးအားလိုသလုိ ပံုေဖာ္ႏုိင္သည္။ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားသံုကာ ျပီးျပည့္စံုေစမည့္ ပစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
★Price
$4.99
Mistine Brows Secret Compact Eyebrow EB1
★Product name
Mistine Brows Secret Compact Eyebrow EB1
★Description
Mistine ရဲ႕ Brow’s Secret မ်က္ခံုးေမႊးဆြဲတံဟာ ေခ်ာေမြ႕ညီညြတ္စြာျဖင့္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ မ်က္ခံုတစ္စံုကို ရရွိေစပါသည္။ မညီညာမႈမ်ား မရွိပဲ ၾကာရွည္ခံေစပါသည္။
★Price
7,550ks
NAKED2 Eyeshadow Palette
★Product name
NAKED2 Eyeshadow Palette