၀က္ၿခံကိုဖုံုးကြယ္ျခင္းနည္းလမ္း။

0

ဘယ္လိုဘဲျဖစ္ျဖစ္စိတ္ထဲမွာအဆင္မေျပလွတဲ့ ၀က္ၿခံကို မွန္ကန္တဲ့ Foundation နဲ႔ Concealer အသံုးျပဳ၍ ဖံုးကြယ္က်စို႔။

ဒီတခါဖံုးကြယ္ခ်င္တဲ့၀က္ၿခံေလးကေတာ့ ဒီမွာ။
ဒီတခါဖံုးကြယ္ခ်င္တဲ့၀က္ၿခံေလးကေတာ့ ဒီမွာ။

Moisturizerကိုအသံုးျပဳပါမယ္။
လက္ေပၚတြင္ထည့္၍လိမ္းပါမည္။
လက္ေပၚတြင္ထည့္၍လိမ္းပါမည္။
မ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုလံုးကို ညီညာေျပျပစ္စြာလိမ္းပါ။
မ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုလံုးကို ညီညာေျပျပစ္စြာလိမ္းပါ။

ကိုယ္ရဲ႕အသားအရည္နဲ႔ကိုက္ညီမယ္ Concealerကိုေရြးခ်ယ္၍အသံုးျပဳပါ။
ကိုယ္ရဲ႕အသားအရည္နဲ႔ကိုက္ညီမယ္ Concealerကိုေရြးခ်ယ္၍အသံုးျပဳပါ။
၀က္ၿခံနဲ႔အျခားေသာအစက္အေပ်ာက္မ်ားကို Concealerအသံုးျပဳ၍လိမ္းပါ။
၀က္ၿခံနဲ႔အျခားေသာအစက္အေပ်ာက္မ်ားကို Concealerအသံုးျပဳ၍လိမ္းပါ။
လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ားျဖင့္ တို႔၍လိမ္းပါ။
လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ားျဖင့္ တို႔၍လိမ္းပါ။

liquid Foundationကိုအသံုးျပဳပါ။
မ်က္ႏွာျပင္အားလံုးကိုလိမ္းပါ။
မ်က္ႏွာျပင္အားလံုးကိုလိမ္းပါ။
ဖံုးကြယ္ခ်င္ေသာ၀က္ၿခံကိုပိုမိုလိမ္းေပးပါ။
ဖံုးကြယ္ခ်င္ေသာ၀က္ၿခံကိုပိုမိုလိမ္းေပးပါ။

liquid Foundation တစ္မ်ိဳးဘဲအသံုးျပဳပါက အဆီျပန္ေသာအသားအရည္ကိုျဖစ္ေစတာေၾကာင့္ Powder Foundation ကိုအသံုးျပဳ၍သဘာ၀အတိုင္းအသားရည္ရရွိႏိုင္ပါသည္။
liquid Foundation တစ္မ်ိဳးဘဲအသံုးျပဳပါက အဆီျပန္ေသာအသားအရည္ကိုျဖစ္ေစတာေၾကာင့္ Powder Foundation ကိုအသံုးျပဳ၍သဘာ၀အတိုင္းအသားရည္ရရွိႏိုင္ပါသည္။
စုတ္တံကိုအသံုးျပဳ၍ Foundationကိုလိမ္းပါမည္။
စုတ္တံကိုအသံုးျပဳ၍ Foundationကိုလိမ္းပါမည္။
မ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုလံုးကို Powder Foundationျဖင့္ညီညာျပန္႔ျဖဴးေအာင္လိမ္းပါ။
မ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုလံုးကို Powder Foundationျဖင့္ညီညာျပန္႔ျဖဴးေအာင္လိမ္းပါ။

၀က္ၿခံကိုဖုံုးကြယ္ျခင္းနည္းလမ္း။

NARS Pro-Prime Light Optimizing Primer
★Product name
NARS Pro-Prime Light Optimizing Primer
★Description
အသားအေရအားလံုးႏွင့္သင့္ေတာ္ပါသည္။
★Price
$35
SUSIE N.Y. Whitening concealer stick N
★Product name
SUSIE N.Y. Whitening concealer stick N
★Price
$12
NARS Pure Radiant Tinted Moisturizer
★Product name
NARS Pure Radiant Tinted Moisturizer
★Description
သင့္အသားအေရကို နဂိုအတိုင္းျဖစ္ေနေစပါသည္။ အဆီျပန္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးေသာ formulaက ေနေရာင္ေၾကာင့္ အသားအေရေပၚတြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ အမဲကြက္-အမဲစက္မ်ားကို ၄ပတ္အတြင္း ေပ်ာက္ကြယ္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္ပါသည္။
★Price
$44
MAC HIYPER REAL PRESSED
★Product name
MAC HIYPER REAL PRESSED
★Price
$32