ႏွင္းဆီပန္းပြင့္ပံုဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ား အတြက္ အလြယ္တကူျပဳလုပ္နိုင္သည့္ ႏွင္းဆီပန္းပြင့္ပံုဆံထံုးေလးကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကိုႏွစ္ပိုင္းခဲြ၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
ဆံပင္ကိုႏွစ္ပိုင္းခဲြ၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
သံုးေခ်ာင္းခဲြပါ။
သံုးေခ်ာင္းခဲြပါ။
က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။
အေခြလုပ္ပါ။
အေခြလုပ္ပါ။
အေခြလုပ္၍ကလစ္ထိုးပါ။
အေခြလုပ္၍ကလစ္ထိုးပါ။

သံုးေခ်ာင္းခဲြပါ။
သံုးေခ်ာင္းခဲြပါ။
က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။
အေခြလုပ္ပါ။
အေခြလုပ္ပါ။
အေခြလုပ္၍ကလစ္ထိုးပါ။
အေခြလုပ္၍ကလစ္ထိုးပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

 ႏွင္းဆီပန္းပြင့္ပံုဆံထံုး။
 ႏွင္းဆီပန္းပြင့္ပံုဆံထံုး။
 ႏွင္းဆီပန္းပြင့္ပံုဆံထံုး။