အျပာနွင့္အျပာရင့္ေရာင္စပ္ျပီး Smokey eye ျခယ္နည္း။

0

အျပာအရင့္အႏုစပ္ျပီး Smokey eye ျခယ္နည္းေလးကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

အျပာနုေရာင္ Eyeshadow ကိုသံုးပါမယ္။
မ်က္ခြံတစ္၀က္နီးပါး ျခယ္ေပးပါမယ္။
မ်က္ခြံတစ္၀က္နီးပါး ျခယ္ေပးပါမယ္။

အျပာရင့္ေရာင္ Eyeshadow ကိုသံုးပါမယ္။
အျပာရင့္ေရာင္ Eyeshadow ကို မ်က္ခြံေနာက္ပုိင္းတြင္ျခယ္ေပးပါမယ္။
အျပာရင့္ေရာင္ Eyeshadow ကို မ်က္ခြံေနာက္ပုိင္းတြင္ျခယ္ေပးပါမယ္။Photo

အမဲေရာင္ Eyeshadow ကိုသံုးပါမယ္။
အမဲေရာင္ Eyeshadow ကို မ်က္ခြံေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျပျပစ္စြာျခယ္ေပးပါမယ္။
အမဲေရာင္ Eyeshadow ကို မ်က္ခြံေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျပျပစ္စြာျခယ္ေပးပါမယ္။

အျပာနွင့္အျပာရင့္ေရာင္စပ္ျပီး Smokey eye ျခယ္နည္း။
အျပာနွင့္အျပာရင့္ေရာင္စပ္ျပီး Smokey eye ျခယ္နည္း။

Maybelline Eye Studio Hyper Diamonds in BU-1
★Product name
Maybelline Eye Studio Hyper Diamonds in BU-1
★Description
Maybelline NY ရဲ႕ Cream type ေပါင္ဒါ eyeshadow သံုး၍ မ်က္လံုးအား ေတာက္ပေစလုိက္ပါ။
★Price
$11.37
NAKED2 Eyeshadow Palette
★Product name
NAKED2 Eyeshadow Palette