အျပာေရာင္ Smokey Eye ျခယ္နည္း။

0

ပ်ိဳေမမ်ားတြက္ လြယ္ကူျပၤး ဆန္းသစ္ေသာ အျပာေရာင္ Smokey Eye ျခယ္နည္းေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

အျပာေရာင္ Eyeshadow သံုးပါမယ္။
အျပာေရာင္ Eyeshadow ကုိ မ်ကခြံအျပည့္ျခယ္ပါမယ္။
အျပာေရာင္ Eyeshadow ကုိ မ်ကခြံအျပည့္ျခယ္ပါမယ္။

အျပာရင့္ေရာင္ Eyeshadow ကိုသံုးပါမယ္။
အျပာရင့္ေရာင္ Eyeshadow ကိုမ်က္ခြံေနာက္ပိုင္းတြင္ ျခယ္ေပးပါမယ္။
အျပာရင့္ေရာင္ Eyeshadow ကိုမ်က္ခြံေနာက္ပိုင္းတြင္ ျခယ္ေပးပါမယ္။

အညိဳရင့္ေရာင္ Eyeshadow ကိုသံုးပါမယ္။
အညိဳရင့္ေရာင္ Eyeshadow ကို အျပာရင့္ေရာင္ Eyeshadow အေပၚတြင္ျခယ္ေပးပါမယ္။
အညိဳရင့္ေရာင္ Eyeshadow ကို အျပာရင့္ေရာင္ Eyeshadow အေပၚတြင္ျခယ္ေပးပါမယ္။

အျဖဴေရာင္ Eyeshadow ကိုသံုးပါမယ္။
မ်က္္ခြံအလယ္တြင္ ထည့္ေပးပါမယ္။
မ်က္္ခြံအလယ္တြင္ ထည့္ေပးပါမယ္။

အျပာေရာင္ Smokey Eye ျခယ္နည္း။
အျပာေရာင္ Smokey Eye ျခယ္နည္း။

Maycheer Cosmetic 28-Color Eye Shadow Kit - Soft Effect
★Product name
Maycheer Cosmetic 28-Color Eye Shadow Kit – Soft Effect
★Description
သန္႔စင္ထားေသာ နီယြန္၊ မီက ေပါင္ဒါ ပါ၀င္ေသာ ေတာက္ေတာက္ပပ eyeshadow အေရာင္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၾကာရွည္ခံျပီး ထူထူထဲထဲ ရႈေထာင့္အျမင့္မ်ိဳးရေစမည္ျဖစ္ျပီး မ်က္၀န္အားပိုမို ဆြဲေဆာင္မႈရွိေစပါသည္။
★Price
$10.99
Maybelline Eye Studio Hyper Diamonds in BU-1
★Product name
Maybelline Eye Studio Hyper Diamonds in BU-1
★Description
Maybelline NY ရဲ႕ Cream type ေပါင္ဒါ eyeshadow သံုး၍ မ်က္လံုးအား ေတာက္ပေစလုိက္ပါ။
★Price
$11.37