အလိမ္ဆံပင္စည္းနည္း

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ ျမန္မာဆန္ဆန္ရိုးရိုးယဥ္ယဥ္ေလးႏွင့္ လွပၿပီးခ်စ္စရာေကာင္းေသာ အလိမ္ဆံပင္စည္းနည္းေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွအနည္းငယ္ ယူထားေသာဆံပင္ကိုခ်န္၍ က်န္ဆံပင္အားလံုး အေနာက္တြင္စု၍ စည္းပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွအနည္းငယ္ ယူထားေသာဆံပင္ကိုခ်န္၍ က်န္ဆံပင္အားလံုး အေနာက္တြင္စု၍ စည္းပါမည္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွအနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို အေနာက္သို႔ျပန္ယူ၍ လိမ္ပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွအနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို အေနာက္သို႔ျပန္ယူ၍ လိမ္ပါမည္။
လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို စည္းထားေသာဆံပင္တြင္ ျပန္၍ပတ္ပါမည္။
လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို စည္းထားေသာဆံပင္တြင္ ျပန္၍ပတ္ပါမည္။

လိမ္၍ျပန္ပတ္ထားေသာ ဆံပင္ကို သားေရႀကိဳးျဖင့္ စည္းပါမည္။
လိမ္၍ျပန္ပတ္ထားေသာ ဆံပင္ကို သားေရႀကိဳးျဖင့္ စည္းပါမည္။

ေက်ာက္ဆံထိုးေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
ေက်ာက္ဆံထိုးေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

အလိမ္ဆံပင္စည္းနည္း
အလိမ္ဆံပင္စည္းနည္း