ပြဲတက္ makeup လိမ္းနည္း။

0

ကိုယ္တိုင္လိမ္္ျခယ္နိင္မည့္ ပြဲသြားပြဲလာ မိတ္ကပ္လိမ္းနည္းကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

Moisturizer သံုးပါမယ္။
Moisturizer ကိုမ်က္နွာအႏွံ႔လူးေပးပါမယ္။
Moisturizer ကိုမ်က္နွာအႏွံ႔လူးေပးပါမယ္။

Nars Foundation ကိုသံုးပါမယ္။
Foundation ကို Brush ျဖင့္ညီညာစြာလိမ္းေပးပါမယ္။
Foundation ကို Brush ျဖင့္ညီညာစြာလိမ္းေပးပါမယ္။
Foundation ကို ေဖာ့ျဖင့္ဖိေပးပါမယ္။
Foundation ကို ေဖာ့ျဖင့္ဖိေပးပါမယ္။

Concealar သံုးပါမယ္။
ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းသံုးေပးပါမယ္။
ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းသံုးေပးပါမယ္။
Blender ျဖင့္ ျပန္ညွိေပးပါမယ္။
Blender ျဖင့္ ျပန္ညွိေပးပါမယ္။

Two way သံုးပါမယ္။
မ်က္နွာအႏွံ႔ လူးေပးပါမယ္။
မ်က္နွာအႏွံ႔ လူးေပးပါမယ္။

မ်က္ခံုး ဆြဲပါမယ္။

Eyeshadow ျခယ္ပါမယ္။
ပံုတြင္ျပထားသည့္အေရာင္ကို မ်က္ခြံအျပည့္ျခယ္ပါမယ္။
ပံုတြင္ျပထားသည့္အေရာင္ကို မ်က္ခြံအျပည့္ျခယ္ပါမယ္။
နီညိဳရင့္ေရာင္ Eyeshadow ကိုသံုးပါမယ္။
နီညိဳရင့္ေရာင္ Eyeshadow ကိုသံုးပါမယ္။
နီညိဳရင့္ေရာင္ Eyeshadow ကိုမ်က္ခြံေနာက္ပိုင္းကိုျခယ္ေပးပါမယ္။
နီညိဳရင့္ေရာင္ Eyeshadow ကိုမ်က္ခြံေနာက္ပိုင္းကိုျခယ္ေပးပါမယ္။
ျခယ္ျပီးပါျပီ။
ျခယ္ျပီးပါျပီ။

ပါးနီသံုးပါမယ္။
ပါးနီကို ပါးမိုပေပၚတြင္ ျခယ္ေပးပါမယ္။
ပါးနီကို ပါးမိုပေပၚတြင္ ျခယ္ေပးပါမယ္။

ပြဲတက္ makeup လိမ္းနည္း။

NARS Pure Radiant Tinted Moisturizer
★Product name
NARS Pure Radiant Tinted Moisturizer
★Description
Your skin – almost bare, but better. This advanced, oil-free formula provides a translucent veil of color and sun protection while helping to reduce the appearance of hyperpigmentation and dark spots in just four weeks.
★Price
$44
Camella two way uv moisture foundation
★Product name
Camella two way uv moisture foundation
★Description
THE SPECIAL FORMULA TWO-WAY POWDER CAKE IS SPECIALLY DEVELOPED FOR NORMAL AND DRY SKIN. ENRICHED WITH VITAMIN-E, MOISTURIZES AND PROTECTS FOR SOFT, SUPPLE SKIN, RESULTING IN YOUNGER AND HEALTHIER-LOOKING SKIN. WATERPROOF AND LONG LASTING.
★Price
5,000Ks
Maybelline Eyestudio Lasting Drama Gel Eyeliner 0
★Product name
Maybelline Eyestudio Lasting Drama Gel Eyeliner 0
★Description
With a light, silky texture Then spread a little cream gently with fingertips to hide the dark spots on the face or dark circles under the eyes. To cover smooth and natural. Say goodbye to bug A pretty face to be the same.
★Price
14,700Ks