ပန္းေရာင္ Smokey Eye ျခယ္နည္း

0

လွပေသသပ္ေသာ ပန္းေရာင္ Smokey Eye ျခယ္နည္းေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

တိပ္အႀကည္သံုးပါမယ္
တိပ္ကိုလိုသေလာက္ညွပ္ၿပီး မ်က္ခြံအစြန္းတြင္ ကပ္ေပးပါမည္။
တိပ္ကိုလိုသေလာက္ညွပ္ၿပီး မ်က္ခြံအစြန္းတြင္ ကပ္ေပးပါမည္။

အညိဳေရာင္ Eyeshadow ကိုသံုးပါမယ္။
အညိဳေရာင္ Eyeshadow ကိုမ်က္ခြံအေပၚနားတြင္ ျခယ္ေပးပါမည္။
အညိဳေရာင္ Eyeshadow ကိုမ်က္ခြံအေပၚနားတြင္ ျခယ္ေပးပါမည္။

ပန္းေရာင္ Eyeshadow ကိုသံုးပါမယ္။
ပန္းေရာင္ Eyeshadow ကိုမ်က္ခြံအလယ္နားတြင္ ျခယ္ေပးပါမည္။
ပန္းေရာင္ Eyeshadow ကိုမ်က္ခြံအလယ္နားတြင္ ျခယ္ေပးပါမည္။

အမဲေရာင္ Eyeshadow ကိုသံုးပါ့မယ္။
အမဲေရာင္ Eyeshadow ကိုမ်က္ခြံအစြန္နားတြင္ အနည္းငယ္ထည့္ၿပီး ေျပျပစ္စြာ ျခယ္ေပးပါမည္။
အမဲေရာင္ Eyeshadow ကိုမ်က္ခြံအစြန္နားတြင္ အနည္းငယ္ထည့္ၿပီး ေျပျပစ္စြာ ျခယ္ေပးပါမည္။

ပထမဆံုးအဆင့္တြင္ ကပ္ထားသည့္ တိပ္ကိုျပန္ခြါပါမည္။

ပန္းေရာင္ Smokey Eye ျခယ္နည္း
ပန္းေရာင္ Smokey Eye ျခယ္နည္း

ပန္းေရာင္ Eyeshadow ကိုမ်က္ခြံအလယ္နားတြင္ ျခယ္ေပးပါမည္။
Mistine Brows Secret Compact Eyebrow EB1
★Product name
Mistine Brows Secret Compact Eyebrow EB1
★Description
Mistine ရဲ႕ Brow’s Secret မ်က္ခံုးေမႊးဆြဲတံဟာ ေခ်ာေမြ႕ညီညြတ္စြာျဖင့္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ မ်က္ခံုတစ္စံုကို ရရွိေစပါသည္။ မညီညာမႈမ်ား မရွိပဲ ၾကာရွည္ခံေစပါသည္။
★Price
7,550Ks
Kate color shas diamond PK-1
★Product name
Kate color shas diamond PK-1
★Price
$15.79
NAKED2 Eyeshadow Palette
★Product name
NAKED2 Eyeshadow Palette