အညိဳေရာင္ နွင့္ ပန္းေရာင္စပ္ Eyeshadow ျခယ္နည္း။

0

ရိုးရွင္းျပီး လွပေသာ အျမင္ေပၚေစမည့္ ပန္းေရာင္နဲ႔ အညိဳေရာင္စပ္ Eyeshadow ျခယ္နည္းေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

အညိဳေရာင္ eyeshadow ကိုသံုးပါမယ္။
အညိဳေရာင္ Eyeshadow ကို မ်က္ခြံအရိုးေပၚတြင္ ျခယ္ပါမယ္။
အညိဳေရာင္ Eyeshadow ကို မ်က္ခြံအရိုးေပၚတြင္ ျခယ္ပါမယ္။

ပန္းေရာင္ Eyeshadow ကိုသံုးပါမယ္။
ပန္းေရာင္ Eyeshadow ကုိ မ်က္ခြံအလယ္တြင္ ျခယ္ပါမယ္။
ပန္းေရာင္ Eyeshadow ကုိ မ်က္ခြံအလယ္တြင္ ျခယ္ပါမယ္။

အမဲေရာင္ Eyeshadow ျခယ္ပါမယ္။
အမဲေရာင္ Eyeshadow ကုိ မ်က္ခြံေနာက္ပိုုင္းတြင္ေျပျပစ္စြာ ျခယ္ေပးပါမယ္။
အမဲေရာင္ Eyeshadow ကုိ မ်က္ခြံေနာက္ပိုုင္းတြင္ေျပျပစ္စြာ ျခယ္ေပးပါမယ္။

အညိဳေရာင္ နွင့္ ပန္းေရာင္စပ္ Eyeshadow ျခယ္နည္း။
အညိဳေရာင္ နွင့္ ပန္းေရာင္စပ္ Eyeshadow ျခယ္နည္း။

Mistine Brows Secret Compact Eyebrow EB1
★Product name
Mistine Brows Secret Compact Eyebrow EB1
★Description
Mistine Brows’ Secret is a fine-textured Eyebrow Compact which creates an attractive image on your face with intense brows. There is no residue and it is long lasting.
★Price
7,550Ks
Maybelline pure blush mineral cheek 03 rose
★Product name
Maybelline pure blush mineral cheek 03 rose
★Description
Mineral Power Naturally Luminous Blush with micro-minerals provides a soft, healthy glow to cheeks. With micro-minerals. Made in U.S.A.Blends naturally with skin tone for a fresh flush of color. Skin looks healthy and fresh. Talc-free, lightweight formula, fragrance-free, and oil-free.
★Price
$14.75
L.A 16 color eyeshadow palette
★Product name
L.A 16 color eyeshadow palette
★Description
၁၆ကြက္ပါေသာ ေတာက္ေတာက္ေျပာင္ေျပာင္ eyeshadow မ်ားမွ မ်က္ႏွာေကာက္ေၾကာင္းပံုေဖာ္ေပးေသာ အေရာင္မ်ားထိ မိမိစိတ္ၾကိဳက္လိုသလို ပံုေဖာ္ႏိုင္သည့္ တစ္ခုထဲတြင္အာလံုးပါ၀င္သည့္ပစည္းျဖစ္သည္။ ကတီပါသားကဲ့သို႔ ေခ်ာမြတ္အသားအေရမွသည္ သင့္မ်က္လံုးအားလိုသလုိ ပံုေဖာ္ႏုိင္သည္။ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားသံုကာ ျပီးျပည့္စံုေစမည့္ ပစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
★Price
$4.99