အဆီျပန္ျခင္းကို ထိန္းသိမ္းေပးမယ့္ မိတ္ကပ္လိမ္းနည္း။

0

အဆီအရမ္းျပန္လို႔ မိတ္ကပ္လိမ္းရမွာ စိတ္ညစ္ေနတယ့္ Sisေတြတြက္ ဒီမိတ္ကပ္လိမ္းနည္းေလးက အေထာက္အကူျဖစ္ေစမွာပါေနာ္။

Primer လိမ္းပါမယ္။
Primer ကို T zone နားေသခ်ာလူးေပးပါမယ္။
Primer ကို T zone နားေသခ်ာလူးေပးပါမယ္။

Foundation လူးပါမယ္။
Foundation ကို Blender ျဖင့္ ညွိပါမယ္။
Foundation ကို Blender ျဖင့္ ညွိပါမယ္။

Two way သံုးပါမယ္။
Two way ကို Brush ျဖင့္ မ်က္နာ အနွံ႕ လူးေပးပါမယ္
Two way ကို Brush ျဖင့္ မ်က္နာ အနွံ႕ လူးေပးပါမယ္

အဆီျပန္ျခင္းကို ထိန္းသိမ္းေပးမယ့္ မိတ္ကပ္လိမ္းနည္း။