အသားအေရေျခာက္သူမ်ားအတြက္

0

အသားအေရေျခာက္ျပီး မိတ္ကပ္လိမ္းရာတြင္ အဆင္မေျပျဖစ္ေနပါသလား?အသားအေရေျခာက္ျခင္းကုိ သက္သာေစမည့္ မိတ္ကပ္လိမ္းနည္း အဆင့္ဆင့္ကုိ တင္ဆက္ေပးလုိက္ပါသည္။

moisturizerကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
မ်က္ႏွာေပၚတြင္ အစက္ခ်ျပီး ေျပျပစ္စြာ လိမ္းေပးပါ။
မ်က္ႏွာေပၚတြင္ အစက္ခ်ျပီး ေျပျပစ္စြာ လိမ္းေပးပါ။

pure radiant tinted moisturizerကုိ အသံုးျပဳပါမည္
အစက္ခ်ျပီး ေျပျပစ္စြာ မ်က္ႏွာအႏွံ႔လိမ္းေပးပါ။
အစက္ခ်ျပီး ေျပျပစ္စြာ မ်က္ႏွာအႏွံ႔လိမ္းေပးပါ။
အစက္ခ်ျပီး ေျပျပစ္စြာ မ်က္ႏွာအႏွံ႔လိမ္းေပးပါ။

foundationကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
မ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေဖာ့ျဖင့္ေျပျပစ္စြာ လိမ္းေပးပါ။
မ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေဖာ့ျဖင့္ေျပျပစ္စြာ လိမ္းေပးပါ။
မ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေဖာ့ျဖင့္ေျပျပစ္စြာ လိမ္းေပးပါ။

cream type contour stickကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
မ်က္လံုးေအာက္,ႏွာတံႏွင့္ နာဖူးအလယ္တြင္လိမ္းေပးပါ။
မ်က္လံုးေအာက္,ႏွာတံႏွင့္ နာဖူးအလယ္တြင္လိမ္းေပးပါ။

အညိဳေရာင္stickကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
ပါးရိုးအလယ္,ႏွာေခါင္းေဘး,ေမးရိုးႏွင့္ နာဖူးစပ္တို႕တြင္ လိမ္းေပးပါ။
ပါးရိုးအလယ္,ႏွာေခါင္းေဘး,ေမးရိုးႏွင့္ နာဖူးစပ္တို႕တြင္ လိမ္းေပးပါ။
ပါးရိုးအလယ္,ႏွာေခါင္းေဘး,ေမးရိုးႏွင့္ နာဖူးစပ္တို႕တြင္ လိမ္းေပးပါ။

.ေပါင္ဒါမႈန္႕ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
ေပါင္ဒါမႈန္႕ျဖင့္ မ်က္လံုးေအာက္,ႏွာေခါင္းအလယ္,နဖူးႏွင့္ပါးရိုးေအာက္တို႔တြင္ ေျပျပစ္စြာ လိမ္းေပးပါ။
ေပါင္ဒါမႈန္႕ျဖင့္ မ်က္လံုးေအာက္,ႏွာေခါင္းအလယ္,နဖူးႏွင့္ပါးရိုးေအာက္တို႔တြင္ ေျပျပစ္စြာ လိမ္းေပးပါ။

အသားအေရေျခာက္သူမ်ားအတြက္

NARS Pure Radiant Tinted Moisturizer
★Product name
NARS Pure Radiant Tinted Moisturizer
★Description
Your skin – almost bare, but better. This advanced, oil-free formula provides a translucent veil of color and sun protection while helping to reduce the appearance of hyperpigmentation and dark spots in just four weeks.
★Price
$41
Stay Matte But Not Flat Liquid Foundation SMF05
★Product name
Stay Matte But Not Flat Liquid Foundation SMF05
★Description
NYX Cosmetic’s Stay Matte But Not Flat Liquid Foundation provides full coverage of mineral enriched matte finish. The oil-free and water-based formula is perfect for in the studio or all day long! Oil free, water based, full coverage, mineral enriched with a matte finish.
★Price
$7.49
Maycheer Cover _ Hiding Stick Concealer 03
★Product name
Maycheer Cover _ Hiding Stick Concealer 03
★Description
Perfect Flawless Face Concealer Moisturizer Oil-control Scars Freckles Black Eye Concealer
★Price
$6.99
NYX Wonder Stick Highlight & Contour Stick WS02
★Product name
NYX Wonder Stick Highlight & Contour Stick WS02
★Description
Creates the illusion of a stronger jawline,more chiseled cheeks and a slimmer nose.adds depth and definition to facial features .
Highlight and contouring stick
★Price
18,000Ks
Revlon touch _ glow extra moisturizing face powder 2
★Product name
Revlon touch _ glow extra moisturizing face powder 2
★Description
Smoothes and moisturises for a soft, dewy finish.◦Water-based for a natural, radiant look.◦Colour that stay true for hours.
★Price
$25.5